válkaČeskoslovenskoobjevy

Národní muzeum má novou unikátní sbírku zkamenělin, nalezených v třetihorním Bílinském jezeře

Národní muzeum má novou unikátní sbírku zkamenělin, nalezených v třetihorním Bílinském jezeře
Zdroj: nm.cz
+ 10 fotek+ 11 fotek

Na počátku letošního roku dostalo Národní muzeum do svých sbírek jedinečný přírůstek zkamenělé třetihorní flóry a fauny, která se po desítky let nacházela při těžbě v severočeském dole Bílina. Mezi exponáty najdeme kvalitní fosilie ryb, žab, vodních želv, brouků a jiné roztodivné havěti, která před mnoha miliony let obývala oblast Bílinského jezera.

Václav Pokorný 24. ledna 2019

O tisíce kusů zkamenělin se počátkem letošního roku rozrostly sbírky Národního muzea, které 14. ledna převzalo vedení muzea od Severočeských dolů. „Spolupráce s komerčními spřátelenými firmami je jedním ze způsobů, jak muzeum získává nové přírůstky do svých sbírek,“ uvedl generální ředitel muzea Michal Lukeš.

Tato unikátní sbírka obsahuje zhruba čtyři tisíce kusů kvalitních fosilií z jílovitých a písčitých usazenin takzvaného Bílinského jezera, které se vytvořilo v severních Čechách před 20 miliony lety. Mezi fosilními rostlinami bylo identifikováno na 150 rodů z dnešního pohledu exotických rostlin. Bohatý soubor hmyzu a obratlovců obsahuje například na první pohled dobře patrnou fosilii žáby nebo vodní či bahenní želvy. Kolekce je unikátní i tím, že u mnohých zkamenělin ryb jsou dobře viditelné jejich měkké části. Součástí sbírky je dokonce i nejstarší krasec na světě, přičemž fosilie tohoto brouka je ve velmi dobrém stavu.

Z flóry stojí bezpochyby za zmínku i zkamenělina rostliny s názvem sloní uši Dvořákovy, která je pojmenována po svém nálezci a jinde na světě se nenachází.

„Nesmírně si cením spolupráce, kterou máme se Severočeskými doly. Lidé se mě často ptají, jak získáváme v dnešní době nové sbírky. Velkou měrou je to právě díky sdílnosti a ochotě těch, kteří si uvědomují, jak je důležité uchovávat naši historii. Severočeské doly nám touto sbírkou navíc poskytly i nedocenitelný materiál k dalšímu zkoumání a poznávání našeho světa před miliony let,“ řekl Michal Lukeš.

Materiál, který tato sbírka obsahuje, byl předmětem studia mnoha paleontologů a podstatná jeho část je dnes vědecky zhodnocena a publikována. Zároveň přinesla objev mnohých nových druhů rostlin i živočichů. Po ukončení těžby uhlí v mostecké pánvi už obdobné nálezy nebudou možné a tato kolekce je tedy unikátním zdrojem informací pro vědeckou obec. Současně se jedná o soubor atraktivních exponátů pro obdivovatele pravěké přírody.

Dnešní paleontologická sbírka Národního muzea představuje největší sbírku fosilií v zemi a jednu z největších v Evropě. Obsahuje více než pět milionů exemplářů.

Historie paleontologické sbírky sahá až k počátkům Národního muzea. Duchovním otcem muzea byl paleontolog Kašpar Maria hrabě Sternberg, který právě založené instituci věnoval všechny své sbírky i vědeckou knihovnu. Dalším zásadním darem byl v roce 1884 odkaz francouzského paleontologa Joachima Barranda, který muzeu daroval sbírku čítající přes 300 000 sbírkových předmětů.

Další články

Zavří­t reklamu