válkaČeskoslovenskoobjevy

Napoleonský civilní zákoník byl jedním z nejlepších v Evropě, z žen ale dělal sexuální otrokyně

Napoleonský civilní zákoník byl jedním z nejlepších v Evropě, z žen ale dělal sexuální otrokyně
Zdroj: ancientpages.com

Napoleonský zákoník byl francouzský civilní kodex, který byl na svou dobu mimořádně pokrokový. Jeho prvky se staly pilíři pro mnoho dalších zákoníků evropských zemí. Přesto byl v mnohém také značně zaostalý a například z žen udělal cosi mezi služkami a sexuálními otrokyněmi.

Tomáš Chalupa 10. června 2018

Byl to vůbec první zákoník, který se zaměřoval na trestní i ekonomické právo, ale také majetkové a rodinné právo, nebo dokonce lidská práva. Zákoník eliminoval feudalismus a podporoval náboženskou toleranci ve společnosti a byl předvojem liberálních reforem v celé Francii i Evropě. Jeho předností bylo mnoho i v procedurální oblasti, kde nebylo možné postupovat retrospektivně, při aplikaci práva se muselo vycházet pouze ze zřejmých faktů.

Bohužel zákoník měl také celou řadu stinných stránek. Obnovil otroctví v koloniích, což ale bylo jeho jedinou chybou. Další problematické body se týkaly nadvlády mužů nad svými rodinami a snižováním práv levobočků, tedy nemanželských dětí. Ženy byly v zákoníku zcela podřízeny mužům. Muž byl vládce rodiny a nebylo možné se jeho rozhodnutí protivit. Ženy neměly zákonná práva a nemohly dokonce ani vystupovat u soudu jako plnohodnotné svědkyně. Ženské sexuální chování bylo předepsáno, zatímco muži se mohli chovat zcela svévolně. Žena mohla spát pouze doma se svým manželem, muž mohl spát s kým chtěl a dost často dokonce i proti vůli dané ženy. Znásilnění podle zákona téměř neexistovalo, už z podstaty věci, kdy žena nemohla u soudu svědčit a neměla zákonná práva. Zákoník byl v těchto věcech skutečně zaostalý a v lecčems připomíná dnes tolik kritizované právo Šária.

Zákoník byl adoptován v mnoha evropských zemích a stal se v napoleonských dobách univerzálním. Napoleon si sám po bitvě u Waterloo zapsal, že jeho impérium sice odnese čas, ale jeho civilní zákoník tu zůstane i nadále. V tom se částečně nemýlil. Prvky z jeho zákoníků převzaly i jiné země a dá se říct, že silně ovlivnil celý evropský právní řád. Výtisk původního kodexu se dnes nachází v muzeu v německém Špýru. Jde o jediný původní exemplář, který se dochoval až do současnosti.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu