válkaČeskoslovenskoobjevy

Námořníci se převlékali za ženy, aby zmátli německé ponorky

Námořníci se převlékali za ženy, aby zmátli německé ponorky
Zdroj: wikipedia.com

Velká Británie čelila za první světové války kampani německých ponorek, které potápěly ohromné množství jejích obchodních lodí. Bylo potřeba s tím něco udělat. Jedním z opatření bylo nasazení maskovaných válečných lodí. Ty měly vypadat jako obchodní, takzvané Lodě Q.

Tomáš Chalupa 23. srpna 2017

Maskovaná loď měla ukrytá všechna děla tak, aby je nebylo vidět. V případě, že se poblíž objevila ponorka a chtěla loď napadnout, z obchodní lodě se během pár vteřin stalo válečné plavidlo a útočníka bez milosti potopilo. Byla to velmi riskantní taktika, ale přinášela úspěchy. Klíčem však bylo především maskování. Němečtí kapitáni věděli, že na ně Britové posílají tyto návnady, a byli proto čím dál obezřetnější.

Aby bylo maskování dokonalé, část námořníků byla převlečena za ženy a ostentativně se procházeli po palubě. Jiní měli na ramenou umělé papoušky nebo se vydávali za černochy. Když je uviděl kapitán německé ponorky, musel nabýt dojmu, že tohle bude snadná kořist. Britové však šli ještě dál. Pokud by se na hladině objevila ponorka, měli se začít chovat jako panikařící cestující. Všechno bylo dopředu secvičené. Zatímco jedni pobíhali zmateně po palubě a dokonce naskakovali do záchranných člunů, druzí už v podpalubí chystali děla. Pak už stačilo jen na kapitánův povel zvednout kryty děl a zahájit palbu.

Této taktice padlo za oběť 14 německých ponorek, dalších 70 bylo poškozeno. Prakticky stejná taktika byla použita i ve druhé světové válce, kde Britové nasadili podobné návnady. Vypravili jich na moře nejméně 13 a i ty slavily proti nacistickým ponorkám úspěchy.

Další články

Zavří­t reklamu