válkaČeskoslovenskoobjevy

Nad českým Odrancem prolétlo před 400 lety „ohnivé mlýnské kolo“

Nad českým Odrancem prolétlo před 400 lety „ohnivé mlýnské kolo“
Zdroj: Národní muzeum
+ 4 fotky+ 5 fotek

V červnu roku 1619 se přiřítil odkudsi z kosmu nad obec Odranec chrochtající ohnivý objekt. Když dopadl na zem, našly se z něj dva kovové kusy. Dodnes se však není jasné, zda šlo jen o meteorit.

Václav Pokorný 24. července 2019

V Národním muzeu uchovávají titulní stranu tisku Calendarium perpetuum oeconomicum, vydaného v roce 1619 u Adama Graudence v Litomyšli. „Stálý hospodářský kalendář“ byl v té době něco jako předchůdce denního tisku. A právě tady je zaznamenána událost, o níž Šebastian Želechovský ze Želechova mluví jako o “velikém a hrozném zázraku”.

“V létě roku 1619, v úterý před svatým Vítem, byl ve vsi Odranec nedaleko Nového Města, v markrabství moravském, okolo nešporní hodiny, spatřen veliký a hrozný útvar na obloze…,” stojí v textu. To znamená, že k události došlo 11. června, přibližně kolem čtvrté hodiny odpolední. V tu dobu byla ještě většina rolníků na polích. Svědci vypovídali, že se nejprve objevilo “neveliké mračno jako stůl nebo mlýnské kolo”. Ti, co měli ostřejší zrak, v něm pozorovali určité zápolení. Jiní zase viděli na obloze útvar podobný vratům a v nich veliký erb s písmeny. Když písmena zmizela, objevilo se krvavé kolo a z toho kola vyšly tři krvavé kříže, které mezi sebou jakoby šermovaly, až zmizely.

Ti, co byli na horách, viděli z útvaru stoupat dým a slyšeli hřmot připomínající střelbu vojska. Lidé na polích byli tak zděšení, že padali hrůzou k zemi. Poté za hrozivého jekotu a hluku slyšeli výbuch a pád tři ohnivých pochodní k zemi. Když skončilo to hromobití, tak to ještě chvíli pištělo, jako když doznívají zvony.

Dva neznámé předměty dopadly ve vsi Odranec a místa dopadu zaznamenali obecní pastevci Pavel Vorák a Václav Pekárek. Podali svědectví místním konšelům a sousedům a ti nemeškali a dali se ihned do pátrání.

První předmět našli za obcí v polích. Byl zabořen téměř metr v zemi, půda okolo něj byla žárem rozpálená, a tak byl vyzvednut až pomocí kovářského nářadí. Vážil jeden a půl kilogramu.

Druhý spadl přímo na náves, k rybníku a vážil 8,4 kilogramu. Třetí, největší kus, nebyl nikdy nalezen. Podle dobových záznamů spadl do výběžku lesa za Odrancem.

Podobným způsobem je tato událost popsána i v kronice obce Jimramov. Dokonce o ní vznikla i kramářská píseň, jejíž doslovný opis je uložen v Moravském zemském archivu v Brně.

Některé indicie ukazují, že šlo o klasický meteorit. Jenže celý úkaz byl provázen tím, že shůry padal prach. “Dodnes se neví, jak je to možné, protože meteorické železo se nerozpadá na prach. Buď je možné, že to těleso mělo velkou příměs sirníku železa, troilitu, nebo je také možné, že to byl nějaký relikt komety, ve které je samozřejmě uhlík ve velkém množství. Lidé, kteří ten prach po pádu sbírali, říkali, že zkoušeli, jestli hoří a všichni tvrdili, že ano, takže ten uhlík v něm byl zřejmě přítomen. My jsme po tom prachu pátrali, protože dokumenty říkají, že si ho lidé uchovávali na památku, ale nic jsme nenašli,” sdělila Českému rozhlasu odbornice na meteority Marcela Bukovanská.

Anebo mají pravdu ufologové a na naše předky se sesypaly zbytky tuhého paliva z motorů kosmické lodě?

Veškeré pochybnosti by dnes mohla odstranit důkladná analýza nalezených kusů meteoritu. Doposud se však nepodařilo zjistit, kde se kdysi nalezené artefakty nachází, přestože kdysi bývaly součástí „pokladu“ novoměstského zámku, kam je tehdejší majitel novoměstského panství Vilém Dubský z Třebomyslic a na Ratibořicích nechal dopravit.

Po konfiskaci jeho majetku ovšem mohly skončit v některé z rodových větví Dubských. Nebo se mohly také stát součástí majetku rodu Dietrichštejnů, kteří panství po Vilému Dubském převzali. Mohly být ale také odcizeny švédskými vojáky při přepadení novoměstského zámku a coby válečná kořist odvezeny do Švédska. Také mohly být jednoduše vyřazeny ze sbírek. Ještě na konci 18. století považovala většina badatelů zprávy o kamenech padajících z nebe za výmysly.

Ať už počátkem sedmnáctého století dopadlo do oblasti obce Odranec cokoliv, je nutné konstatovat, že dobová svědectví jsou pro dnešní badatele v této oblasti stále jedinečným zdrojem informací.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu