válkaČeskoslovenskoobjevy

Nacisté se domnívali, že indiáni by mohli být árijci

Nacisté se domnívali, že indiáni by mohli být árijci
Zdroj: earthlymission.com

Nacistická hnutí v Americe, jako byl German-American Bund nebo Přátelé nového Německa, se snažila podkopat politiku prezidenta Roosevelta. Kromě toho existovala také snaha využít místní domorodé kmeny sdružené v organizaci Americké indiánské federaci. Nacisté se navíc domnívali, že domorodé kmeny jsou zřejmě árijského původu.

Tomáš Chalupa 3. března 2020

Nacisté vyhlašovali ve svých propagandistických materiálech, že jejich cílem je navrátit Ameriku jejich původním obyvatelům. Goebbels se domníval, že indiáni budou velmi málo loajální k americké vládě a budou mít tendenci k rebeliím, čehož by se dalo využít. Sám Hitler byl v mládí nadšeným čtenářem příběhů od Karla Maye a pro indiány měl slabost. O Americe soudil, že je z poloviny židovská a z poloviny černošská, takže pokud nejsou nějací obyvatelé příslušníky těchto méněcenných ras, musí to být nepochybně Germáni a Árijci. A jediní, na které se to vztahuje, jsou indiáni. Hitler nejméně od roku 1928 pomýšlel na to, že Německo jednou musí porazit Ameriku. Samozřejmě v tom roce měl ještě velmi daleko k tomu, aby mohl někomu vyhlašovat válku, ale už o ní přemýšlel. A indiáni se v tomto boji měli stát spojenci Německa. Jak ukázala historie, nestalo se tak a i příslušníci indiánských kmenů rukovali do armády a bojovali proti Německu i Japonsku.

Jediným známým případem, kdy se indián dal k Německo podporujícímu nacistickému spolku, byl náčelník Rudý oblak z Oregonu. Šlo o právníka Elwooda A. Townera, který pracoval jako obhájce práv indiánů a měl velmi blízko ke German-American Bundu. Byl sice indián, ale své jméno, stejně jako tradiční náčelnický oděv, používal čistě jako marketingový produkt, aby mohl vystupovat jako mluvčí indiánů. Na svém oděvu nosil mimo jiné také nacistické svastiky. Přednášel na školách a nijak se netajil svými antisemitskými názory. S těmi ale narazil u židovského návladního Robinsona, který si jej pozval do své kanceláře, kde došlo ke dlouhé a vzrušené debatě. Towner nebyl z ničeho obviněn, dokonce ani po útoku na Pearl Harbor nebyl zatčen či uvězněn, na druhou stranu ale s rozpuštěním a zrušením všech nacistických a proněmeckých organizací ztratil půdu pod nohama. Z Rudého oblaka se stal zase Towner, který až do konce svých dnů bojoval za práva indiánů. Ke své nacistické minulosti se odmítal nadále vyjadřovat.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu