válkaČeskoslovenskoobjevy

Nacista Karl Plagge zachránil 1240 Židů

Nacista Karl Plagge zachránil 1240 Židů
Zdroj: thevintagenews.com

Když byl za první světové války Karl Plagge zajat, dostal v zajateckém táboře obrnu. Přestože jej tato nemoc v oné době na nějaký čas ochromila, vystudoval vysokou školu chemickou ve Frankfurtu. Pak přišel k moci Hitler a pro Plaggeho se mnohé změnilo.

Tomáš Chalupa 7. dubna 2020

Odmítal všechny rasové teorie hlásající nadřazenost Němců nad Židy. Ve své laboratoři dále podával léky všem bez rozdílu, tedy i Židům, přestože to ve 30. letech mohlo přinést velké komplikace. Plagge ale nebyl antinacista, ale právě naopak. Věřil Hitlerovi, že pomstí porážku z první světové války a vybuduje nové silné Německo. Vstoupil tedy i do nacistické strany, aby přiložil ruku k dílu.

Nikdy se ale netajil tím, že odmítá rasové teorie nacistů, což jej přivádělo do konfliktu s mnoha stranickými pohlaváry. Za druhé světové války byl znovu přijat do armády a přidělen v hodnosti majora k mobilní dílně HKP 562. S tou se ocitl až ve Vilnijusu.

Jako velitel mobilní dílny měl pravomoc využívat pro různé práce vězně. Těm mohl vystavovat propustky a nejrůznější dokumenty, které je do značné míry chránily před gestapem a dalšími složkami. Snažil se proto tyto dokumenty vydávat zejména Židům, které využíval pro práci, ale současně jim tím zachraňoval život. Práce v dílně nebyla nic těžkého a bylo to určitě lepší než pobyt v koncentračním táboře. Vydání jednoho povolení chránilo 4 lidi – držitele, jeho manželku a dvě děti. Plagge jich vydal nejméně 250, všechny Židům, z nichž některé zachránil před popravou.

Plagge také svým židovským zaměstnancům sháněl zvláštní příděly jídla a celkově je podporoval, jak jen to šlo. S touto činností pokračoval až do léta 1944, kdy se k městu přiblížila Rudá armáda. Plagge přišel mezi své pracovníky a řekl jim, že jeho jednotka odchází na západ a on bohužel nemá pravomoc vzít je s sebou. Budou nicméně na západ přesunuti také, ale později. Co přesně se s těmito lidmi dále stalo, ale nevěděl.

Po válce byl souzen v procesu s nacisty, ale na jeho obhajobu vystoupilo množství Židů. Soud mu proto navrhl status osoby zbavené všech obvinění. To ale Plagge odmítl s tím, že chce, aby byl označován jako přívrženec nacismu. Velmi se obviňoval, že neudělal dost pro záchranu Židů a samozřejmě si vyčítal také svou účast na válce. Ani 1249 Židů, které podle historických záznamů zachránil, nepovažoval za dostatečné číslo. Soud jej nicméně i tak osvobodil a Plagge žil po zbytek života v ústraní v Darmstadtu. Zemřel v červnu roku 1957.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu