válkaČeskoslovenskoobjevy

Na stěnách starobylých ruských chrámů najdete graffiti i příběhy o vraždách

Na stěnách starobylých ruských chrámů najdete graffiti i příběhy o vraždách
Zdroj: hse.ru
+ 5 fotek+ 6 fotek

O nejstarším období dějin Ruska se lze dočíst jen ze dvou druhů písemných pramenů – dopisů psaných na březové kůře a různých nápisů, buď vyrytých do předmětů, anebo zanechaných ve formě graffiti na kamenných zdech starobylých ruských kostelů a chrámů.

Yvonne Pokorná 16. června 2019

Texty, které vědci dnes objevují dnes na stěnách starých kostelů v Rusku, lze rozdělit do dvou hlavních kategorií. Ta první zahrnuje nápisy, které představují plody spontánního sebevyjádření určité gramotné osoby. V druhém případě se jedná o kolektivní práci. Rozhodně nejde o projev bezbožnosti. Graffiti jsou často umístěna dole pod freskami tak, aby nepoškodila chrámovou výzdobu.

Obsah těchto graffiti se různí – najdeme mezi nimi různé zprávy o tehdejších událostech, modlitby, autogramy, monogramy, a dokonce i obchodní záznamy. Ale většina nápisů je adresována Bohu a svatým. Lidé je prosí o ochranu svých rodin či poskytnutí milosti zemřelým předkům. Vědci ovšem narazili i na čistě pohanský text. Šlo o druh nějakého kouzla nebo zaklínadla. Text byl ovšem záměrně přeškrtán, zřejmě nějakým ortodoxním knězem, na znamení toho, že křesťanský kostel nemíní tolerovat na svých zdech žádné pohanské nápisy a praktiky.

Co je zajímavé, je to, že některá graffiti neryli do zdi jen dospělí, ale i děti. K tomuto závěru vědce dovedl nejen styl kreseb, ale též jejich umístění. Některé z nich se totiž nacházely níže, takže je pravděpodobně vytvořila dětská ruka.

Graffiti byla velmi populární v době od 12. do 16. století, v pozdějších dobách se jimi už mnoho lidí nezabývalo. Pokles popularity toho zajímavého kulturního fenoménu zřejmě souvisel s rozšířením papíru, který byl na rozdíl od pergamenu mnohem levnější a dal se vyrábět ve větším množství.

Zavraždění Andreje Bogoljubského

Zavraždění Andreje Bogoljubského

Kdo zabil Andreje Bogoljubského?

Před pár lety bylo při restaurování chrámu Proměnění Páně (1152) v Pereslavli-Zalesském na jeho vnějších stěnách objeveno asi tucet starých ruských graffiti nápisů. Nejvýznamnější text byl nalezen na jižní apsidě katedrály. Je sepsán do dvou zarámovaných sloupců. V tom pravém se píše, že 29. června byl svými služebníky zabit kníže Andrej. V levém sloupci jsou pak uvedena jména spiklenců – Petr, Ambal, Jakim, … Ivka, Petrko, Styrjata. Text končí přáním, ať jsou vrazi velkoknížete Andreje souzeni a pokud možno, ať dojdou věčného zatracení.

Nápis podle všeho odkazuje k vraždě Andreje Bogoljubského (1157–1174), vládce vladimirsko-suzdalského knížectví, o němž se zmiňuje jak Ipatjevova kronika, tak i Lavrentěvský letopis. Z obou kronik se můžeme dozvědět, že k vraždě došlo v noci a že ji spáchali nejbližší služebníci knížete přímo v jeho sídle v Bogoljubově. Vrahů mělo být celkem dvacet, ale kronika uvádí jen jména tří z nich: Petr, Ambal a Jakim. Podle pozdějších, nepříliš spolehlivých údajů bylo důvodem vraždy rozhodnutí knížete popravit bratra své ženy, který se rovněž zúčastnil spiknutí.

Díky graffiti se tak historici dozvěděli další jména spiklenců, zbytek se nepodařilo rozluštit, ale seznam jich obsahoval celkem dvacet, čímž se potvrdilo to, co tvrdili středověcí kronikáři. Graffiti lze považovat za autentický dokument, který zřejmě vznikl nedlouho po zavraždění knížete; buď po popravě nebo před popravou atentátníků (i když podle jiné verze spiklenci uprchli a nikdy nebyli dopadeni). V každém případě je graffiti pro historiky cenným zdrojem doplňujících informací.

Tento neobyčejný kulturní fenomén v Rusku nebyl ještě dostatečně zdokumentován. Řada nápisů a kreseb byla totiž při prvních renovacích kostelů zcela překryta. Výzkum na tomto poli však dál pokračuje a kdo ví, jaká další fakta o minulosti ještě přinese.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu