V baptisteriu kostela v Dura-Európos byla nalezena freska s postavou ženy, která je možná nejstarším vyobrazením Ježíšovy matky na světě.

V baptisteriu kostela v Dura-Európos byla nalezena freska s postavou ženy, která je možná nejstarším vyobrazením Ježíšovy matky na světě. | zdroj: messagetoeagle.com


V Sýrii objeven možná nejstarší portrét Panny Marie na světě

TÉMATA: bible | nový zákon | archeologie | sýrie | ježíš kristus | panna marie

user-avatar

Yvonne K.

13. 04. 2017 | 09:00

V nejstarším známém křesťanském kostele v Dura-Európos na východě Sýrie byl objevena nástěnná malba, která zobrazuje ženu sklánějící se nad studnou. Někteří učenci si myslí, že jde o biblickou postavu Samaritánky, se kterou si Ježíš povídal u studny. Americký profesor teologie Michael Peppard z Fordhamské univerzity však nabízí jiné vysvětlení. Podle něj je ženou na obraze Panna Marie, matka Ježíše Krista.

Kostel v Dura-Európos byl postaven ve 3. století, a je tak nejstarší známou křesťanskou svatyní na světě. Do té doby se totiž křesťané kvůli pronásledování scházeli většinou ve svých domácnostech. Až Edikt milánský v roce 313 přiznal křesťanům právo na svobodu víry. Dura-Európos – starověké město na středním Eufratu. Původní asyrskou pevnost Dura osídlil makedonský vojevůdce Seleukos I. Makedonci z ní udělali vojenskou kolonii nazvanou Európos. Město zaniklo koncem 3. století n.l.

Kostel v Dura-Európos byl objeven před druhou světovou válkou, ovšem teprve nedávno se svět dozvěděl více o jeho vzácných freskách. Tím nejzajímavějším je obraz ženy u studny, objevený v malé křtitelnici. Identita ženy na obraze je neznámá, avšak někteří se domnívají, že by mohlo jít o Samaritánku, s níž Ježíš podle Janova evangelia vedl obsáhlý náboženský rozhovor u studny. Profesor Michael Peppard je však jiného názoru. Podle něj je to Panna Marie v momentě Zvěstování Páně, kdy jí archanděl Gabriel oznamuje, že počne Syna Božího. Nástěnná malba s postavou údajné Panny Marie

Jak Peppard vysvětluje, zobrazení této události v kostele v Dura-Európos nevychází z Lukášova evangelia, nýbrž z Jakubova protoevangelia, což je apokryfní spis z 2. století, který pojednává o životě Marie až do narození jejího syna Ježíše. Píše se v něm, že “Marie vzala džbán a šla pro vodu, když tu uslyšela: ,Buď pozdravena, milostí plná! Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami.’ Tu se začala rozhlížet, aby zjistila, odkud vychází ten hlas.” 

Pokud je Peppardova interpretace správná, šlo by o nejstarší vyobrazení Panny Marie na světě. Zachovalé fragmenty nástěnných maleb z baptisteria v Dura-Európos

V každém případě je velkým štěstím, že slavné fresky byly brzy po svém objevení z kostela odstraněny a nyní jsou uchovávány v Galerii Yaleovy univerzity v New Havenu. Osud starověkých památek na území obsazeném Islámským státem je totiž nyní velmi nejistý.

 

user-avatar

Yvonne K.

13. 04. 2017 | 09:00

Zavří­t reklamu