Visící rakve v údolí Echo Valley

Visící rakve v údolí Echo Valley | zdroj: wikicommons


Na Filipínách věší rakve s nebožtíky na skálu. Proč to dělají?

TÉMATA: Echo Valley | pohřbívání | Filipíny | rakve | Sagada | mornbidní

user-avatar

Kateřina A.

10. 07. 2015 | 12:45

Uložit nebožtíka do rakve a jeho tělo zakopat pod zem se většině z nás jeví jako běžná praxe. Obyvatelé jedné filipínské vesničky by nás ale za tento přístup zřejmě nazvali bezbožnými barbary bez špetky citu a úcty. Podle jejich tradice se totiž do země pohřbívá jen nejhorší spodina, své blízké tam ale každý soudný člověk pochová pěkně všem na očích - zavěsí je na skálu.

Na jednom z filipínských ostrovů leží vesnice Sagada, která přitahuje turisty ze všech koutů světa svými neobvyklými pohřebními rituály. V údolí Echo Valley, neboli Údolí ozvěn, jsou nebožtíci odnepaměti pohřbíváni do tzv. visících rakví.

Truhly zde zavěšují na lanech na skály nad údolím, protože tak prý mají duše zemřelých nejkratší cestu k nebi, ke svým předkům. Aby duše tělo neopustila předčasně, jsou nebožtíkům krátce po smrti zavázána ústa. Rakve jsou poměrně krátké, nejen kvůli malému vzrůstu Filipínců, ale hlavně proto, že těla jsou v nich uložena skrčená, v prenatální poloze. Jak ses narodil, tak taky ze světa odejdeš.

Pokud se nebožtík přesto do truhly nevejde, prostě mu polámou kosti. Na rakvích jsou občas poházené kosti a lebky vidět, což působí poněkud morbidně. Pohřbem je vše skončeno. Zemřelý je definitivně ze světa pryč, zapomenut a nikdo už pro něho dál netruchlí.

Rakve, které už se na skálu nevejdou, jsou naskládány v jeskyních jedna na druhou, aby duše nebyly uvězněné v zemi. Do země se totiž pohřbívají jen těla zločinců a bezdomovců. Nejstarší zachovalá rakev je stará asi 500 let, nejmladší pochází z nedávné doby. Protože se ale místa pomalu nedostává, jsou dnes do visících rakví pohřbíváni pouze nejvýznamnější místní občané.

user-avatar

Kateřina A.

10. 07. 2015 | 12:45

Zavří­t reklamu