válkaČeskoslovenskoobjevy

Na chrámu sv. Lamberta v Münsteru visí klece, kdysi v nich byli umučenci

Na chrámu sv. Lamberta v Münsteru visí klece, kdysi v nich byli umučenci
Zdroj: Wikimedia Commons

Tři velké železné klece visí z věže na kostele sv. Lamberta v Münsteru přímo nad kostelními hodinami. Teď jsou prázdné, ale ještě před 500 lety v nich hnila těla protestantských vůdců.

Tomáš Chalupa 3. července 2021

V 16. století spadal Münster pod správu muže jménem Franz von Waldeck, což byl princ a současně biskup katolické církve a – viděno dnešním pohledem – cosi jako představitel umírněného křídla v katolické církvi. Ta se v té době vypořádávala s konkurenční protestantskou stranou, ale Waldeck nechtěl nikoho soudit ani uvrhávat do žaláře, ale spíše diskutovat a přesvědčovat. Jenže to se rozšířilo do okolí a brzy do Münsteru přijel Holanďan Johan Beulkeszoon z Leidenu. Doslechl se, že v Münsteru se proti protestantům nezasahuje a že se tu dá pěstovat novokřtěnectví, což bylo jedno z mnoha reformních křesťanských náboženských hnutí. Šlo v něm o takové detaily, jako že pokřtěni mohou být pouze dospělí, kteří o to sami požádají, a nikoliv novorozenci, kteří do toho nemají co mluvit. Také tvrdili, že všichni lidé jsou si rovní a bohatství by mělo být přerozděleno ve prospěch všech. Podobně to viděly i další protestantské církve. Z pohledu katolické církve šlo ovšem o nepřijatelné rouhání a herezi.

Thumbnail # Třetí pražská defenestrace: Vzbouřenci vyhodili z oken Pražského hradu nenáviděné úředníky
Mohlo by Vás zajímat:

Třetí pražská defenestrace: Vzbouřenci vyhodili z oken Pražského hradu nenáviděné úředníky

Pod Johanovým vedením se v Münsteru brzy začala rozrůstat silná protestantská komunita. Spořádané a mírumilovné město se začalo měnit k nepoznání. Než se Waldeck nadál, byl ze svého úřadu vyhozen a nahrazen novokřtěncem jménem Bernhard  Knipperdolling. Město se brzy dostalo prakticky celé do područí protestantů. Majetek katolíků byl zabavován, domy obsazovány, vše si přivlastňovali protestanti. Soukromý majetek byl zakázán, peníze byly soustředěny na jednu hromadu a sloužily ve prospěch církve. Tohle ovšem nemohlo dlouho vydržet.

Waldeck po několika letech, kdy město bylo naprosto mimo kontrolu zákonů a úřadů, sebral menší vojsko a Münster opět obsadil. Následovala odplata, kdy Beulkeszoon, Knippperdolling a ještě jeden protestantský vůdce byli nejprve krutě mučeni a poté popraveni. Jejich těla byla následně uložena do klecí nad katedrálu. Tam hnila několik dní, než je sundali. Prázdné klece tam ale visí na památku dodnes.

Další články

Zavří­t reklamu