válkaČeskoslovenskoobjevy

Mužská plodnost výrazně klesla, vědci už asi tuší proč

Mužská plodnost výrazně klesla, vědci už asi tuší proč
Zdroj: sciencealert.com

Z posledních výzkumů vyplývá, že ze posledních 80 let se kvalita mužských spermií zhoršila i 50 procent. Není proto divu, že lékaři a vědci jsou znepokojeni strmým poklesem mužské plodnosti a snaží se zjistit, co je jeho příčinou. Jedním z vodítek se ukázali být psi.

Tomáš Chalupa 25. března 2019

V roce 2016 totiž vědecký tým z univerzity v Nottinghamu začal zkoumat také plodnost u domácích psů. A rychle zjistil, že i jejich spermie vykazují silnou degradaci a zhoršení kvality, a to za posledních několik desetiletí. Vědce proto ihned napadla zásadní otázka: je něco v životním prostředí psů a lidí, co mají společné a společně to ovlivňuje kvalitu jejich spermií?

Vědci pátrali a našli dvě chemické látky, které jsou běžné v každodenním životě a jídle a mají destruktivní vliv na spermie mužů i psů. Jednou z nich je bis-ftalát DEHP, který se běžně vyskytuje v podlahách, zdech, hračkách i oblečení, tou druhou pak polychlorid bifenyl 153. To je průmyslově vyráběná chemikálie, využívaná v 60. a 70. letech, ale které se lidstvo stále nedokáže zbavit. Tam, kde jsou vysoké koncentrace těchto chemikálií, vědci zjistili pokles kvality spermií jak u lidí, tak i psů.

Kvalita DNA je nízká, protože dochází k nabourávání řetězců DNA v jednotlivých spermiích. Psi i lidé spolu žijí v jedné domácnosti a v jednom prostředí, a jsou proto vystaveni stejným chemickým látkám. Pro vědce se tím otevírá zajímavá cesta, jak provádět výzkum jednotlivých lokalit s ohledem na kvalitu spermií. U lidí se tyto výzkumy provádějí velmi obtížně. Ovšem u psů by to bylo podstatně jednodušší a výsledek by byl zcela jednoduše aplikovatelný i na lidskou populaci. Kde se vědci setkají s nízkou kvalitou spermií u psů, tam zřejmě budou mít stejný problém i muži. Psi by tak mohli sloužit jako indikátory zdravého či nezdravého prostředí. Páry, kde muž má problémy s plodností, by mohly být upozorněny, že zřejmě žijí v prostředí plném nezdravých chemikálií. Ovšem je otázkou, jestli je v moderní civilizaci možné takovým vlivům vůbec uniknout.

Další články

Zavří­t reklamu