válkaČeskoslovenskoobjevy

Muži v sektě Skopců si uřezávali genitálie, ženy prsa

Muži v sektě Skopců si uřezávali genitálie, ženy prsa
Zdroj: wikipedia commons
+ 1 fotka+ 2 fotky

V carském Rusku se to jen hemžilo různými náboženskými skupinami a sektami. Mnoho z nich považovalo sex za hřích, v čemž si notovali i s oficiální pravoslavnou církví. Ovšem sekta Skopců se rozhodla se sexem u svých členů skoncovat opravdu radikálním způsobem.

Tomáš Chalupa 7. března 2020

Skopci stejně jako oficiální pravoslaví věřilo na nebe a peklo, svaté a Ježíše Krista, Bibli a další základní součásti křesťanství. Měli v podstatě jen jednu drobnou odchylku. Podle jejich učení byl Ježíš Kristus vykastrovaný.

Sektu s tímto podivuhodným učením založil v 60. letech 18. století Kondratij Selivanov. Muž, trpící zřejmě duševní poruchou, místo aby byl v léčebně, tak kázal lidem. Byl původně členem přísně asketické sekty chlystů, ale to mu připadlo málo. Chtěl totální askezi hlavně v oblasti sexu, a založil vlastní sektu Skopců. Těch bylo několik tisíc, ale objevují se i dohady, že jich mohl být v určité době až jeden milion. Pravda bude zřejmě někde uprostřed.

Základem celého učení byl proces takzvané Velké pečeti. To byla v podstatě kastrace, kterou sám Selivanov podstoupil. Radikální členové sekty si nechávali uřezat penis při čtení posvátných textů a odříkávání modliteb. Ten, kdo kastraci prováděl, to zvládl velmi rychlým řezem, který trval sotva vteřinu. U žen se požadovalo mrzačení obou prsou a vaginy, což se provádělo rozžhaveným železem.

Je záhadou, jak to, že se k sektě přidalo tolik lidí. Vidina mrzačení a odřezávání penisů sama o sobě nevypadá vůbec vábně. Navíc Skopci byli oficiálně zakázáni a pronásledováni. Sami sebe považovali za pravé křesťany, kteří mají nejblíže k Bohu, ale to o sobě prohlašovaly všechny sekty a církve. Skopci vycházeli z konceptu kastrace, který byl známý i v jiných obdobích křesťanství. Idea samokastrace není v křesťanství nic neznámého. Navíc ortodoxní věřící ze stejných pohnutek odmítali jíst maso, pít mléko a samozřejmě mít sex. Puritánství v oficiální církvi a celková askeze se zase tak moc nelišila od Skopců. Ti to jen dotáhli do extrému.

Selivanov byl s celou sektou vyhnán na Sibiř, odkud se čas od času vracel, ověnčen aureolou mystika nabral nové ovečky a opět zmizel na Sibiři. Nakonec ho úřady nechaly zatknout a dožil v izolaci v jednom klášteře, kde v roce 1832 zemřel. Jeho sekta však žila dál a v polovině 19. století se stala běžnou součástí života v Rusku zejména v chudých zemědělských oblastech. Policie nad jejich existencí přivírala oči. To se změnilo až za Stalina, který se rozhodl Skopce tvrdě potlačit. Mnoho z nich skončilo na dlouhá léta ve vězení. V té době se jejich počet pohyboval podle odhadů kolem 2000 lidí. Dnes už je sekta považována za zcela zmizelou.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu