Mnozí v nanotechnologiích spatřují řešení mnoha světových problémů.

Mnozí v nanotechnologiích spatřují řešení mnoha světových problémů. | zdroj: shutterstock.com


Může lidstvo s pomocí nanotechnologií vytvořit dokonalou společnost?

TÉMATA: nanotechnologie | utopie

user-avatar

Yvonne K.

18. 10. 2018 | 09:00

Odnepaměti se lidé pokoušeli vytvořit něco na způsobit utopie, tedy ideální lidskou společnost. Všechny tyto pokusy, mezi které lze ostatně zařadit i husitské tábory nebo socialismus, nakonec ztroskotaly. Jednou z příčin selhání utopických vizí byl materiální nedostatek. Nyní však má lidstvo k dispozici nanotechnologie, s jejichž pomocí může v budoucnu dosáhnout prakticky neomezené hojnosti a vytvořit tak dokonalou společnost.

Někteří vědci již nějakou dobu debatují nad otázkou, zda nanotechnologie mohou v budoucnu přispět k dokonalejší lidské společnosti. Jedním z nich je profesor teoretické fyziky na City University of New York Michio Kaku. Podle něj bude lidstvo možná již za 100 let používat něco jako replikátor, se kterým budou moci vytvářet obrovský materiální nadbytek.

Jde o technologii, kterou známe ze Star Treku. “Říká se tomu molekulární asembler a ten si bere běžné suroviny, rozbíjí je na atomové úrovni a různými způsoby je pak spojuje, aby vytvářel nové materiály a látky,” vysvětluje Kaku. S tímto replikátorem tak lze třeba proměnit sklo v dřevo a naopak. “Měli byste sílu kouzelníka, ve skutečnosti moc boha, schopnost doslovně přeměnit atomy jedné látky na druhou, jak vidíme ve Star Treku.” Nanotechnologie je označení pro oblast vědy a průmyslu, která cíleně manipuluje s jednotlivými atomy tak, aby vznikaly látky a materiály s netradičními vlastnostmi nebo objekty složené z jednotlivých atomů. Takové objekty potom fungují jako miniaturní stroje, roboti či integrované obvody tisíckrát menší než obvody vyráběné běžnou technologií.

S takovou armádou inteligentních miniaturních robůtků by mohl být nastolen doslova materiální ráj na Zemi, ovšem otázkou je, zda to to pro harmonické fungování lidské společnosti a uspokojení jednotlivců bude opravdu stačit. Co se bude s lidmi dít, když budou žít v nekonečné hojnosti a budou mít vše, oč si řeknou? I takové otázky si profesor Kaku pokládá a opět nachází paralely v již zmíněném Star Treku, konkrétně v epizodě, kdy se vesmírná loď Enterprise setkává s plavidlem, které je sice ze Země, ale z dvacátého století. Na její  palubě objeví tří lidské bytosti, které jsou v kryogenickém spánku. Když je oživí, jsou vyléčeni z vážných nemocí, kvůli kterým se nechali zmrazit, protože byly v jejich době nevyléčitelné. Jenže jeden z těchto lidí si pak vzpomene, že má v bance úspory a investice, které se mu za tři staletí řádně zúročily, takže musí být zajisté multimilionářem. Posádka Enterprise sice netuší, co jsou peníze, co je banka nebo burzovní makléř, ale říká: “Když po něčem toužíš, požádej o to a dostaneš to.” A zde je právě kámen úrazu. Co si lidé budou přát a co bude motorem jejich touhy? Budou mít vůbec chuť pracovat? Bude nějak takhle vypadat nanotechnologický ráj na Zemi?

Každá doba má své ideály, které se promítají do utopií, tedy představ o dokonalém uspořádání společnosti. Utopií současné doby je to, že vkládá přehnané naděje do technických vymožeností. Jak ale četní filozofové a sociologové upozorňují, bez zásadní změny lidského myšlení a chování jakoukoli utopii těžko zrealizujeme. Navíc se stěží shodneme, jak vlastně by měla taková dokonalá společnost vypadat. Každý si ji totiž můžeme jinak představovat. Na druhou stranu, pokud každý člověk bude mít zajištěn blahobyt, otevře se mu nebývalý prostor ke svobodě a kreativitě. Záleží jen na tom, jak a k čemu jej dokáže využít.  

 

user-avatar

Yvonne K.

18. 10. 2018 | 09:00

Zavří­t reklamu