válkaČeskoslovenskoobjevy

Muslimská rodina zachránila Židy před nacisty, ti jim to za padesát let oplatili

Muslimská rodina zachránila Židy před nacisty, ti jim to za padesát let oplatili
Zdroj: thevintagenews.com

V roce 1941 vstoupila nacistická vojska do Sarajeva. Jugoslávie byla obsazena, král uprchl do exilu. Manželé Mustafa a Zejneba Hardagovi byli muslimové, kteří měli za svého přítele a také obchodního partnera Žida jménem Josef Kabiljo. Rozhodli se ho zachránit před gestapem.

Tomáš Chalupa 16. února 2017

Ve svém domě ukryli nejen Kabilja, ale i jeho ženu a dceru. Kabiljův dům byl zničen při německém náletu na město. Když gestapo vtrhlo do Hardagova domu, aby zkontrolovalo doklady, jeho komando stálo jen deset metrů od skrýše, kde se ukrývala celá židovská rodina. Naštěstí úkryt neobjevili.

Kabiljovi zůstali u Hardagových až do doby, než se mohli bezpečně přemístit do Mostaru, ovládaného Italy. Němci až později zjistili, že Hardagovi ukrývali Židy. Jednoho ze členů rodiny jménem Ahmed Sadik popravili. Vyšlo totiž najevo, že Sadik pomáhal s výrobou falešných dokumentů pro rodinu Kabiljových.

Kabiljovi se po válce přestěhovali z Mostaru do Jeruzaléma. Přežili jen díky odvaze a solidaritě muslimské rodiny Hardagových. Ovšem ti se dostali o padesát let později do podobných problémů. V roce 1992 srbské jednotky obklíčily Sarajevo a denodenně ho bombardovaly. Hardagovi se ukrývali celé dny ve sklepě svého domu. Ztratili veškerou naději, že by se z celé války vyvázli živí. Pak je navštívil jeden izraelský novinář, který přinášel zpravodajství z konfliktu a sdělil jim šokující zprávu. Kabiljovi se v Jeruzalémě začali zajímat, zda jsou jejich dávní zachránci naživu, a rozjeli rozsáhlou pátrací akci. Oslovili kvůli tomu dokonce tehdejšího premiéra Jicchaka Rabina. Netrvalo dlouho a rodina Hardagových byla v bezpečí evakuována do Jeruzaléma. Obě rodiny se tak po letech opět setkaly. Dluh byl splacen.

Další články

Zavří­t reklamu