válkaČeskoslovenskoobjevy

Možný původ černé smrti vede do Ruska

Možný původ černé smrti vede do Ruska
Zdroj: iflscience.com

Černá smrt, která ve 14. století vyhubila minimálně třetinu Evropy, je stále diskutovaným tématem vědců. V jedné ze svých posledních studií se zaměřili na její prapočátek.

Simona Knotkova 15. března 2020

Morová epidemie, která zasáhla Eurasii v polovině 14. století, vyhubila až 200 milionů lidí. Nemoc způsobenou bakterií Yersinia pestis na náš kontinent zavlekli zejména námořníci, kteří se plavili přes Černé moře do italského Janova. Odtud se epidemie rozšířila do dalších evropských zemí. Kde přesně měla ale svůj původ? Právě to se pokoušeli zjistit vědci.

Ti rekonstruovali genomy bakterie, kterou získali od 34 zesnulých lidí z pohřebišť v Anglii, Francii, Německu, Švýcarsku a Rusku. Jednotlivé genomy se od sebe lišily, ale jedno měly společné. Všechny obsahovaly kmen viru, který obsahovala ruská bakterie.

„Tato zjištění naznačují jediný vstup bakterie do Evropy, a to přes východ. Je ovšem možné, že doplňující interpretace vzorků ze západní Eurasie nám v budoucnu odhalí něco jiného,“ sdělila vedoucí studie Maria Spyrou.

Biologická analýza ukazuje také na vyšší genetickou diverzitu s postupem epidemie. Bakterie proto mohla zmutovat ještě předtím, než se dostala na náš světadíl.

„V pozdější fázi druhé pandemie vidíme v Evropě vývoj několika větví, což napovídá, že mor se udržoval v různých lokálních ohniscích. Do dnešních dnů jsme nenašli žádné moderní potomky těchto rodových linií, a proto je možné, že kompletně vyhynuly,“ dodává spoluautor studie Marcel Keller.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu