Představa, že běžně využíváme 10 % mozku, je podle vědců mylná.

Představa, že běžně využíváme 10 % mozku, je podle vědců mylná. | zdroj: mysteriousuniverse.org


Mozek je desetkrát aktivnější, než si vědci doposud mysleli

TÉMATA: mozek | myšlení | věda | teorie | neurověda | výzkum

user-avatar

Yvonne K.

9. 06. 2017 | 12:00

Lidský mozek je složitý a tajuplný orgán. K jeho záhadné pověsti přispívá i hojně rozšířená představa, že běžně využíváme pouze 10 % našeho mozku. Tomuto tvrzení však odporují nedávné výzkumy. Rozvoj neurozobrazovacích technik v posledních letech totiž ukazuje, že ve skutečnosti využíváme v různé míře všech částí našeho mozku, a to i během spánku.

Nová studie publikovaná v akademickém časopise Science tvrdí, že lidský mozek může být až desetkrát aktivnější, než neurovědci dříve soudili. K tomuto závěru došli výzkumníci z Kalifornské univerzity v Los Angeles, když měřili aktivitu takzvaných dendritů, což jsou krátké, rozvětvené výběžky neuronů, které přijímají vstupní informaci (nervový vzruch) z jiných částí mozku a přenášejí je do buněčných těl neuronů (somy). Jinými slovy, dendrity jsou něco jako antény mozkových buněkSchéma neuronu

Dříve se myslelo, že jsou pasivními kanály pro aktivitu těl neuronů, ale právě výzkum kalifornských vědců odhalil, že dendrity samy o sobě ve skutečnosti generují o mnoho víc elektrické aktivity než mozkové buňky.

Podle neurofyzika Mayanka Mahty tato studie by mohla významně pohnout celou koncepcí nervové aktivity:

“Dendrity tvoří více než 90 procent nervové tkáně. Fakt, že jsou o mnoho víc aktivnější než soma, zásadně mění chápání toho, jak mozek zpracovává informace. To může vydláždit cestu pro porozumění a léčbu neurologických poruch i pro vývoj počítačů podobných lidskému mozku.”

 

user-avatar

Yvonne K.

9. 06. 2017 | 12:00

Zavří­t reklamu