válkaČeskoslovenskoobjevy

Morové epidemii ve středověku předcházely zvláštní úkazy na obloze

Morové epidemii ve středověku předcházely zvláštní úkazy na obloze
Zdroj: wikipedia commons

Černému moru ve 14. a 15.století padla za oběť třetina obyvatelstva Evropy. Tehdy lidé věřili, že astrologické konjunkce a znamení na obloze přinášejí smrt.

Václav Pokorný 21. srpna 2021

Nejstrašnější metlou v dějinách lidstva, známou také pod jménem Černá smrt, představoval zkázonosný mor. V Evropě se rozšířil v roce 1348 a s přestávkami se vracel po dobu dalších sto padesáti let. Odhaduje se, že mor v tehdejší Evropě a severní Africe zahubil třetinu a možná dokonce polovinu tehdejšího obyvatelstva.

Astrologové tuto pohromu předpověděli jen několik let předtím. Francouzský astrolog Jean de Murs napsal roku 1344 z Normandie dopis papeži Klementu VI., v němž ho varuje, že se počátkem března roku 1345 planety Jupiter, Mars a Saturn objeví společně. De Murs píše, že tato konjunkce, jež bude následovat po zatmění Měsíce a odehraje se v době jarní rovnodennosti, ohlašuje hlad, prudké větry a choroby. Názor, že toto planetární řazení s sebou přinese choroby, vyslovil i Leo Hebraeus, významný matematik a astronom ve službách avignonských papežů.

Italský historik Giovanni Villani, který zemřel na mor roku 1348, napsal ve své Florentinské kronice, že se roku 1347 nad mnoha městy této oblasti usadil velký mlžný oblak. Přicházel ze severu a většině tamních obyvatel naháněl hrůzu. Podle Villaniho také několik tehdejších spisovatelů zaznamenalo, že na východě dopadli z nebe malí živočichové a přinesli s sebou mor.

Zprávu Giovanniho Villaniho opakuje o 150 let později opat Trithemius připomínající předpovědi známého astronoma, jenž roku 1344 oznamoval, že příšerné morové rány způsobí nevyčíslitelné ztráty na životech. ”Blechy, kobylky a jedovatá zvířata se rozhojní na povrchu zemském a v povětří nastane mnoho znamení a zázraků.”

Další zprávy o zvláštních úkazech na obloze, které předcházely vypuknutí moru, jsou od karmelitána Jeana de Venetta. Tento přední teolog pařížské univerzity spolu s dalšími lidmi v srpnu 1348 na západ od města pozoroval velmi jasnou hvězdu. Držela se na jednom místě, až se najednou rozpadla na mnoho paprsků, které mířily na východ od Paříže, a poté zmizela. Zkázonosná epidemie, jež poté následovala, změnila chod západní civilizace.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu