válkaČeskoslovenskoobjevy

Monumentální pohřebiště vrhá překvapivý pohled na společnost před 5000 lety

Monumentální pohřebiště vrhá překvapivý pohled na společnost před 5000 lety
Zdroj: livescience.com
+ 4 fotky+ 5 fotek

Před zhruba 5000 lety se kmen kočovných pastevců zastavil u jezera Turkana v dnešní Keni, aby zde pohřbil své mrtvé. Jejich počin se v průběhu několika staletí rozvinul v jeden z největších a nejmonumentálnějších stavebních projektů, jaké kdy Afrika viděla.

Yvonne Pokorná 18. prosince 2018

Po více jak 450 letech kopání do kamenného podloží, vršení kamenů na sebe a rituálního pohřbívání celých generací zesnulých kmen dávných pastevců dokončil to, co vědci nyní považují za nejstarší a největší monumentální hřbitov ve východní Africe: rozlehlou plochu kamenných kruhů, sloupů a pohřebních mohyl známou jako „Lothagam North Pillar Site”.

Pouhých pár stop vysoké sloupy nepůsobí sice tak impozantním dojmem jako třeba Memnonovy kolosy nebo Velká pyramida v Gíze. Právě to je však činí pozoruhodnými. Monument byl totiž postaven lidmi pro lidi. Pohřbenými nejsou panovníci a elita, ale v podstatě všichni příslušníci kmene, bez ohledu na věk, pohlaví či sociální status. Ti všichni byli pochování těsně u sebe v jedné velké pohřební komoře.

Pozůstatky dávného pohřebiště u jezera Turkana v Keni

Pozůstatky dávného pohřebiště u jezera Turkana v Keni

První pastevci ve východní Africe

Lothagam North Pillar Site je nejstarší ze šesti známých památkových objektů postavených u jezera Turkana v Keni před 4 000 až 5 000 lety. Tehdy se v důsledku úbytku dešťových srážek zmenšila plocha jezera a přibyly nové, úrodné pláně, na kterých se pásli býložravci.

Uprostřed těchto změn v životním prostředí se měnila také lidská kultura. První pastevecké kmeny se začaly právě šířit do východní Afriky. Zde byly nuceny rozvíjet nové technologie, nové strategie pro přežití a nové formy kulturního projevu. Výstavba Lothagam North Pillar – v podstatě veřejného hřbitova–- byla pravděpodobně jednou z těchto forem.

Centrální částí areálu je vyvýšená kamenná plošina o průměru zhruba 30 metrů, překrytá monolitickým čedičem a pískovcovými sloupy dopravenými ze vzdálenosti asii 1,6 km. Uprostřed této platformy je velká pohřební komora, do níž se mohlo vejít zhruba 580 jedinců.

Kolorované kamenné šperky

Kolorované kamenné šperky

Hřbitov jako komunitní centrum

Naleziště Lothagam North Pillar bylo už od šedesátých let zkoumáno jako archeologický zázrak, ale nejnovější výzkum se poprvé zaměřil na sociální hierarchii zemřelých. Ta tu však, jak vědci zjistili, zcela chyběla. Nebožtíci nebyli pohřbeni podle žádného systému tříd nebo kast. Starší jedinci byli pochováni vedle kojenců, ženy vedle mužů a žádnému ze zemřelých se nedostalo speciálního zacházení, které by naznačovalo vyšší status. Téměř všechny kostry nalezené v pohřebišti byly ozdobeny barevnými šperky. Mnoho z mrtvých nosilo kamenné korálky nebo šperky z pštrosích vaječných skořápek. Někteří měli prsteny a náramky z hroší slonoviny, zatímco jiní se se zdobili čelenkami ze zvířecích zubů. Rozmanitost šperků spíše poukazovala na kreativitu a individuální styl.

Shluk velkých kamenných kruhů a mohyl uspořádaných kolem platformy dal celému areálu monumentální půdorys o rozloze 1400 metrů čtverečních. Radiokarbonové datování kamenů v centrální plošině odhalilo, že výstavba monumentu trvala od 450 do 900 let. Za tu dobu se na pohřebišti sešel bezpočet lidí, kteří byli svědky svědky stovek rituálních pohřebních ceremonií.

„Památky mohou sloužit jako místo pro shromažďování lidí, obnovení společenských vazeb a posílení společenské identity“, uvedla archeoložka Anneke Janzen z Institutu Maxe Plancka v Německu, která se na výzkumu podílela. „Výměna informací a interakce prostřednictvím sdíleného rituálu mohly kočujícím pastevcům pomáhat orientovat se v rychle se měnící krajině.“

Podle výzkumníků by keňské nálezy mohly změnit historický pohled na sociální změny a vznik složitých společností. Lothagam North Pillar může být důkazem toho, že dlouhodobá výstavba masivních veřejných monumentů nevyžaduje práskání bičem nebo silného krále. Možná vše, co je k tomu zapotřebí, jsou silná společná vůle a přírodní zdroje v okolí.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu