válkaČeskoslovenskoobjevy

Montségur je nejmystičtějším hradem. Lidé tu dodnes hledají Svatý grál

Montségur je nejmystičtějším hradem. Lidé tu dodnes hledají Svatý grál
Zdroj: wikipedia commons

Hrad Montségur na jihu Francie byl údajně posledním známým úkrytem Svatého grálu. Byl také baštou katarů, kteří údajně Grál uchovávali. Po dobytí hradu křižáckými vojsky však neznámo kam zmizel. Říká se, že Grál z hradu tajně vynesli kataři a ukryli jej na neznámém místě. Po tajemné relikvii v okolí hradu dodnes pátrají hledači pokladů a milovníci záhad.

Yvonne Pokorná 8. ledna 2017

“Prokleté místo na svaté hoře,” říkají lidové pověry. V roce 1244 bylo na louce pod hradem upáleno 225 katarů, kteří se odmítli vzdát své vlastní víry. Na smrt šli dobrovolně a smířeně, protože věřili, že v nebi je čeká mnohem lepší život. Smutnou událost dodnes připomíná kamenná stéla.

Kamenná stéla

Kamenná stéla

Ačkoliv zřícenina na vrcholku skalnaté hory není pozůstatkem katarské pevnosti, ale pochází až ze 17. století, obklopuje ji mystická aura. Hora byla odnepaměti posvátným místem, kde se uctívalo Slunce a sluneční božstva. Ve 13. století se stala pevností katarů. Katarismus bylo první velké středověké heretické hnutí na Západě. Jeho příslušníkům se také říkalo albigenští podle města Albi v Languedocu (dnes jižní Francii), kde se toto náboženské hnutí ve 12. a 13. století století značně rozšířilo. Katolická církev se ho snažila zlikvidovat nejprve působením misionářů, později ale zvolila mnohem tvrdší přístup.

Kataři reagovali kriticky na bohatství církve a na třídní rozpory ve společnosti, hlásali dobrovolnou chudobu. Hnutí vycházelo z raně křesťanských herezí, ovlivněných starověkým náboženským dualismem (boj dobra a zla).

Kataři reagovali kriticky na bohatství církve a na třídní rozpory ve společnosti, hlásali dobrovolnou chudobu. Hnutí vycházelo z raně křesťanských herezí, ovlivněných starověkým náboženským dualismem (boj dobra a zla).

V tažení proti albigenským se spojila s francouzským králem, který hodlal připojit k francouzské koruně bohaté panství toulouského hraběte Raimonda VI., jenž katary podporoval. “Kataři jsou odporní heretici. Je potřeba je vymýtit ohněm, aby nezůstalo ani jedno sémě…,” hřímali katoličtí biskupové. Za tímto účelem byla vytvořena svatá inkvizice a vyhlášeno křížové tažení, které poprvé nebylo zaměřeno proti jinověrcům, ale proti křesťanům.

Masakr albigenských

Masakr albigenských

Křižáci vyplenili kvetoucí jih Francie a katary vybíjeli po celých městech. V roce 1243 zůstal jediným útočištěm katarů hrad Montségur. Uchýlilo se sem přes dvě stě takzvaných “dokonalých”, kteří zaujímali nejvyšší místo v hierarchii katarů, neboť vedli příkladný duchovní život. Na svoji obranu nemohli použít zbraně, protože ty v jejich učení byly považovány za symbol zla. Přesto tato malá a neozbrojená posádka dokázala téměř 11 měsíců vzdorovat obléhání armády, která čítala deset tisíc vojáků. Biskup Bertrand Marty, jenž obraně hradu velel, však velmi dobře věděl, že hrad neubrání.

Říká se, že den před kapitulací se čtyři kataři spustili po laně ze skály vysoké 1200 metrů, aby vynesli z hradu cosi cenného. Křižáci se jali muže pronásledovat, ale prchající jako by se rozplynuli ve vzduchu.

Čtyři z „čistých“ se v noci na 16. března 1244 spustili na lanech z hradeb s jakýmsi tajným nákladem a pod rouškou tmy zmizeli obléhatelům.

Čtyři z „čistých“ se v noci na 16. března 1244 spustili na lanech z hradeb s jakýmsi tajným nákladem a pod rouškou tmy zmizeli obléhatelům.

Dodnes přetrvávají legendy, které hovoří o tajných a vzácných pokladech, které kataři na své pevnosti uchovávali. Podle jedné z teorií mělo jít o Svatý grál, neboť se má zato, že Montségur byl hradem Svatého grálu, o kterém se zmiňoval Wolfram von Eschenbach v eposu Parzival. Eschenbach popisuje Grál jako kouzelný, zářící drahokam s magickými vlastnostmi, seslaný na zem anděly. Člověku, který na něj pohlédne, přinese nesmrtelnost.

Svatý grál je nejčastěji zpodobňován jako zlatý pohár.

Svatý grál je nejčastěji zpodobňován jako zlatý pohár.

Nejčastěji je Grálem označován pohár či nádoba, ze které údajně pil Ježíš Kristus při poslední večeři. Někteří se však domnívají, že šlo o pohár, do kterého Josef z Arimatie zachytával krev ukřižovaného Ježíše Krista. Další zase spojují Grál s utajovanými skutečnostmi o tom, že Ježíš s Marií Magdalenou žili jako muž a žena a měli spolu potomky. Jak známo, Marie Magdalská po Ježíšově ukřižování uprchla s dětmi a dalšími přáteli z Judeje a připlula k jižním břehům dnešní Francie. Svatý grál měla ukrýt na hradě zvaném Muntsalvache, jenž někteří badatelé ztotožňují právě s pevností Montségur.

Ruiny hradu na hoře Puy de Montségur

Ruiny hradu na hoře Puy de Montségur

Není divu, že celá staletí hledají podnikavci v okolí hradu Monségur poklady, tajné dokumenty a hlavně Svatý grál. Ve 30. letech minulého století po něm usilovně pátral německý historik Otto Rahn, ale nic nenašel. Když se válka začala vyvíjet v neprospěch Německa, vyslal Himmler do Francie skupinu geologů, historiků a archeologů s cílem najít svatou relikvii, která by Třetí říši zachránila před porážkou. Na hradě Montségur si zřídil velitelský štáb válečný hrdina Otto Skorzeny, s jehož působením se pojí řada spekulací včetně těch, že objevil tajnou stezku vedoucí k jeskyni, kde měl být ukrytý poklad. Přesně v den 700. výročí kapitulace pevnosti Montségur, 16. března 1944, přiletělo německé letadlo, které na obloze vytvořilo dýmovnicí velký keltský kříž. Spekuluje se, že v něm přiletěl tým, který měl poklad odvézt a uložit do bývalého solného dolu u německého města Merkers. I kdyby mezi nalezenými předměty byl i Svatý Grál, nacistům štěstí stejně nepřinesl.

Další články

Zavří­t reklamu