válkaČeskoslovenskoobjevy

Moderní přístroje dokazují, co Číňané znali už sedm tisíc let: meridiány a akupunkturní body existují

Moderní přístroje dokazují, co Číňané znali už sedm tisíc let: meridiány a akupunkturní body existují
Zdroj: bodahealth.ca
+ 4 fotky+ 5 fotek

Akupunktura je považována za nejstarší léčbu na světě. Ještě donedávna ji však západní medicína většinou neuznávala. Vědci tvrdili, že existenci akupunkturních bodů a drah nelze vědecky doložit. Mnohé výzkumy z poslední doby však opakovaně prokázaly existenci speciálních bodů na povrchu těla, které se liší svými vlastnostmi od okolí a jsou objektivně zjistitelné pomocí moderních přístrojů.

tyrion 3. března 2015

Vědci z čínských univerzit, kteří se ve svých výzkumech touto problematikou zabývali, se opírali o kombinaci zobrazovacích technik a CT skenů, s jejichž pomocí zkoumali různá místa pod povrchem kůže, v nichž se na rozdíl od okolí koncentrovaly mikrocévní struktury. Zjistili, že se tato místa shodují s mapou akupunkturních bodů, jak ji vytvořili čínští lékaři již před 2 tisíci lety. CT snímkování odhalilo jasné rozdíly v anatomické struktuře mezi neakupunkturními a akupunkturními body. Ukázalo se, že akupunkturní body disponují vysokou hustotou mikrocév a obsahují velké množství komplikovaných mikrovaskulárních struktur.

Dalším mimořádným objevem, k němuž došlo díky použití amperometrických mikrosenzorů kyslíku, bylo zjištění, že akupunkturní body vykazují zvláštní kyslíkové parametry a variace v parciálním tlaku kyslíku, které rovněž odpovídají energetické mapě lidského těla, vytvořené starými Číňany v dávné době, kdy lidé ještě neměli k dispozici moderní přístroje.

Fázové CT skeny s kontrastem prokázaly existenci aktivních bodů.

Fázové CT skeny s kontrastem prokázaly existenci aktivních bodů.

Na předpokladu existence akupunkturních bodů je založena prastará léčebná metoda zvaná akupunktura. Přesné datum jejího vzniku není známo, ví se ovšem, že byla aplikovaná již v době kamenné. Nejstarší nalezené akupunkturní jehly jsou staré asi sedm tisíc let a byly vyrobeny z kostí.

Léčba spočívá v nabodávání jehel do přesně určených akupunkturních bodů. Tyto body leží na energetických drahách, tzv. meridiánech, jimiž podle tradiční čínské medicíny proudí životní energie čchi a které jsou spojeny s jednotlivými orgány.

Akupunktura stimulací aktivních bodů na těle se snaží uvolnit a vyrovnávat energii čchi, čímž v lidské organismu napomáhá nastartovat sebeléčebné procesy. S touto energií pracují také starodávné cvičební systémy jako taiči a čchi-kung.

Zatímco v asijských zemích je akupresura uznávaným typem oficiální medicíny, podporovaným i Světovou zdravotnickou organizací WHO, a v řadě západních státech byla rovněž akceptována jako komplementární metoda medicíny, v Česku dosud vůči této metodě převládá spíš skepse reprezentovaná hlavně Českým klubem skeptiků Sysyfos. Ten na svých stránkách nedále tvrdí, že akupunktura je „neúčinnou metodou alternativní medicíny. Její filosofické principy mají duchovní povahu, nejsou ověřitelné a jsou v rozporu s moderní vědou. Existence meridiánů ani aktivních bodů nebyla objektivně potvrzena a odporuje biologickým poznatkům i zákonitostem. Diagnostické metody jsou neúčinné a neúplné. Specifická účinnost nebyla v experimentech ani v klinických studiích kromě sporných výjimek ověřena.“

V důsledku této skepse nejsou akupunkturní výkony, prováděné pouze kvalifikovanými lékaři, u nás na rozdíl od některých jiných zemí na Západě propláceny pojišťovnami.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu