válkaČeskoslovenskoobjevy

Moderní bankovnictví založili Babyloňané, peníze půjčovali kněží

Moderní bankovnictví založili Babyloňané, peníze půjčovali kněží
Zdroj: ancientpages.com

Banky, úroky, půjčky, vklady, procenta. To všechno je kolem nás každý den, stalo se to součástí našich životů a stojí na tom ekonomiky všech států. Kde se ale celý ten bankovní koncept vlastně vzal? Vědci tvrdí, že u jeho zrodu stáli staří Babyloňané.

Tomáš Chalupa 15. listopadu 2018

Vše začalo ve 2. tisíciletí před Kristem za vlády Chammurapiho, známého svým zákoníkem. Archeologové našli doklady o tom, že tamní kněží v posvátných chrámech půjčovali lidem peníze. Kněží si za to počítali úroky a navyšovali tak své vlastní bohatství, tedy přesněji mělo jít o bohatství chrámů. Přesně to samé dělají dnešní banky.

Babylonští kněží za stovky let nashromáždili takové majetky, že měli dostatek kapitálu, aby jej mohli půjčovat. Proč držet takové poklady, když je není možné utratit? Půjčování na úrok byla logická cesta. Kněží půjčovali chudým a nemajetným, ovšem vždy na úrok. Koncept úročené půjčky se objevil i ve slavném Chammurapiho zákoníku.

Někdy dlužníci místo splátek dluhu věnovali chrámům nějaké potraviny. Úroky v chrámech byly podle všeho nižší, než za jaké půjčovali peníze soukromé osoby. V zápisech psaných klínovým písmem objevili archeologové účetnictví Domu Egibi, což byla v podstatě banka, kam si chodili lidé půjčovat peníze a kde se jim dostávalo profesionálních bankovních služeb.

Jako banky sloužily chrámy také ve starém Egyptě a Mezopotámii. I zde se zlaté poklady ukládaly do truhlic v posvátných chrámech a jejich správci byli kněží. V dobách antického Řecka a Říma už existovaly banky, a to trojího druhu – vládní, soukromé, anebo vlastněné organizacemi, což vlastně svým způsobem spadalo pod druhou kategorii. Tyto organizace ale nebyly pouze bankami a zpravidla provozovaly ještě jiné činnosti. Půjčky a závazky také začaly přesahovat hranice města. Zájemce mohl vybrat peníze v jednom městě a splatit je v jiném. Banky se také zabývaly určováním čistoty zlata a mincí.

Můžeme si o bankách myslet, co chceme, můžeme si klidně říkat, že jsou zhoubou lidstva nebo že je potřeba je něčím nahradit, pravdou ale je, že bankovnictví je tu s námi od počátku věků a na principu půjčka-úrok-splátka se za čtyři tisíce let prakticky nic nezměnilo.

Další články

Zavří­t reklamu