3000 let staré fragmenty textilu odkryli archeologové při vykopávkách v pouštním údolí Arava v Izraeli.

3000 let staré fragmenty textilu odkryli archeologové při vykopávkách v pouštním údolí Arava v Izraeli. | zdroj: Daily Mail


Móda z doby králů Davida a Šalamouna: 3000 let starý textil se našel v měděných dolech

TÉMATA: archeologie | objevy | izrael | bible

user-avatar

Irena Gruberová

9. 03. 2016 | 11:00

Rozsáhlou sbírku textilu z biblických časů krále Davida a Šalamouna našli izraelští archeologové v údolí Arava na jihu Izraele. Jde o vůbec první nález textilu z této éry, který dává nahlédnout, jak se ve Svaté zemi lidé odívali před 3000 lety.

Pozoruhodně zachovalé fragmenty textilního materiálu z 10. století před Kristem objevil tým archeologů z Univerzity v Tel Avivu v národním parku Timna, kde dříve bývaly měděné doly. „Dosud se nenašel žádný textil na archeologických nalezištích v Jeruzalému, Megiddu a Hazoru. Takže nám to otevírá jedinečný pohled na celý tento aspekt života, o němž jsme dosud neměli žádný fyzický důkaz,“ sdělil šéf výzkumu Erez Ben-Yosef.Fragment textilu

Jde o malé kousky textilu o velikosti asi 5 x 5 centimetrů, lišící se barvou, strukturou tkaní i ornamenty. Pocházejí z pytlů, oblečení, stanů, provazů a lan. Látky jsou jednoduše tkané, ale složitě zdobené.

„Některé z těchto látek připomínají textil, který známe jen z římské éry,“ podotkl badatel Orit Shamir z Izraelského úřadu pro starověké památky. Mnoho z těchto látek vzniklo ve specializovaných dílnách daleko od místa nálezu. „Našli jsme lněnou tkaninu, která nebyla vyrobena lokálně. Pravděpodobně pochází z Jordánského údolí nebo severního Izraele,“ uvedla členka archeologického týmu Vanessa Workman.

Většina látek byla zhotovena z ovčí vlny, což v té době bylo něčím velmi vzácným. Svědčí to nejen o rozvinutosti textilní výroby, ale i obchodu. Fragment textilu

Takovéto luxusní tkaniny zřejmě nosili vysoce zruční řemeslníci, kteří uměli tavit a zpracovávat měď, což byl velmi složitý proces. Díky těmto dovednostem se v tehdejší společnosti těšili vysokému postavení a úctě. Měď byla v té době velmi ceněnou a vyhledávanou surovinou, vyráběly se z ní různé nástroje, zbraně a šperky. Vlastnictví mědi bylo zdrojem velké moci, stejně jako je jím dnes ropa. „Ten, kdo uměl vyrábět měď, se považoval za toho, kdo se vyzná v extrémně složité technologii. Ta mohla být považována za magickou nebo nadpřirozenou, a ten, kdo něco takového ovládal, zaujímal vysoké společenské postavení,“ vysvětlil Ben-Yosef. Proto archeologové přezdívají parku Timna „Silicon Valley doby měděné“.

Doly provozovali příslušníci semitského kmene Edomitů, kteří ve 13. století př. n. l. založili stát Edom a podle Bible sváděli často boje s Judsko-izraelským královstvím. Vědci tak získali nové a důležité informace o životě tohoto etnika. Kromě tkanin a kůže našli v dolech také tisíce semen z biblických „Sedmi druhů“ – dvě z obilí, pět z ovoce. „Je to poprvé, co se našla nezuhelnatělá semena z této doby v tak obrovském množství,“ upozorňuje Ben-Yosef. Vědcům to umožní nahlédnout do procesů kultivace a domestikace zaznamenaných v DNA těchto semen.

user-avatar

Irena Gruberová

9. 03. 2016 | 11:00

Zavří­t reklamu