válkaČeskoslovenskoobjevy

Mnichovská dohoda v rudém: Gottwald hrozil Benešovi sovětskou okupací

Mnichovská dohoda v rudém: Gottwald hrozil Benešovi sovětskou okupací
Zdroj: wikicommons

19. února 1948 přiletěl do Prahy náměstek sovětského ministra zahraničí Valerian Zorin. Hned po příletu nechal prostřednictvím svých lidí v prezidentské kanceláři vzkaz Benešovi, že se Sověti v úsilí o soustředění moci v rukou komunistů nezastaví před ničím, včetně ozbrojeného zásahu. Od této kritické chvíle komunističtí předáci v čele s Gottwaldem vydírali prezidenta hrozbou sovětské intervence do Československa. Prezident Beneš tak opět zažíval situaci podobnou mnichovské krizi v září roku 1938 a nátlaku znovu podlehl.

Václav Pokorný 23. února 2018

Letošní rok uplynulo 70 roků od únorového komunistického puče v Československu. O tom, že šlo o promyšlenou akci sovětského vedení, svědčí vyslání zvláštní brigády KGB speciálního určení pod vedením dlouholetého vedoucího činitele KGB, generála Pavla Sudoplatova.

V lednu 1948 bylo tajně dopraveno do Prahy 400 ruských agentů v civilu. Úkolem těchto mužů byla podpora komunistů a ochrana Klementa Gottwalda. Sudoplatov ještě před svým odjezdem v lednu 1948 do Prahy byl úkolován ministrem zahraničí SSSR Molotovem, že má připravit tajnou schůzku s prezidentem Benešem a navrhnout mu, aby důstojně opustil svůj post s tím, že předá moc Gottwaldovi. V opačném případě bylo sovětské vedení připraveno začít vypouštět očerňující zvěsti o prezidentu Benešovi.

Gottwald v úsilí o neprodlené přijetí demise národně socialistických, lidoveckých a slovenských demokratických ministrů použil již 21. února 1948 jako argument přítomnost Sovětské armády ve střední Evropě. Její jednotky tehdy byly jak ve východní německé zóně, tak i v Polsku, Maďarsku a Rakousku.

Gottwald v úsilí o neprodlené přijetí demise národně socialistických, lidoveckých a slovenských demokratických ministrů použil již 21. února 1948 jako argument přítomnost Sovětské armády ve střední Evropě. Její jednotky tehdy byly jak ve východní německé zóně, tak i v Polsku, Maďarsku a Rakousku.

Promyšlená akce komunistů řízená sovětskými poradci začala odvoláním osmi obvodních velitelů Sboru národní bezpečnosti v Praze. Policie se tak v hlavním městě zcela ocitla v rukou komunistů. V pátek 13. února ministr spravedlnosti Prokop Drtina z Československé strany národně socialistické a ministr výživy Václav Majer z Československé sociální demokracie žádali na zasedání vlády vysvětlení, proč bylo v Praze odvoláno osm velitelů sboru národní bezpečnosti. Proti hlasům ministrů za KSČ vláda přijala usnesení, v němž uložila komunistickému ministru vnitra Václavu Noskovi zastavit tyto kádrové čistky.

Hned v neděli byly z Moskvy letecky dopraveny posily tajné policie a přiděleny všem oblastním velitelstvím SNB. Skupina špičkových agentů NKVD byla umístěna v Praze, z nich 23 bydlelo v hotelu Flora a 16 v hotelu Steiner. Další byli přiděleni k československé vojenské rozvědce.

Klement Gottwald se Stalinovým náměstkem Valerianem Zorinem.

Klement Gottwald se Stalinovým náměstkem Valerianem Zorinem.

17. února začala vládní krize a ministři nekomunistických stran hrozili demisí, pokud se nevyhoví jejich požadavkům na zastavení kádrových změn v bezpečnosti.

Pozítří přiletěl do Prahy náměstek sovětského ministra zahraničí Valerian Zorin. Po příletu dal prostřednictvím svých lidí v prezidentské kanceláři vzkaz Benešovi, že při pomoci komunistům se Sověti nezastaví před ničím, včetně vojenského zásahu.

Atmosféra v únoru 1948

Atmosféra v únoru 1948

20. února podali ministři tří vládních nekomunistických stran demisi. Prezident Beneš po Gottwaldově vydírání hrozbou sovětské intervence do Československa demisi ministrů 25. února přijal a souhlasil s doplněním vlády podle Gottwaldova návrhu. Beneš tím porušil ústavu, která mu přikazovala vyhlásit nové volby. O zdravotní způsobilosti prezidenta Beneše, který v létě roku 1947 prodělal mrtvici, lze jen pochybovat.

Prezidentský pár Hana a Edvard Benešovi

Prezidentský pár Hana a Edvard Benešovi

Švédský velvyslanec Eduard Táborský popisuje ve svých pamětech, jak 25. února 1948 Beneš vyběhl z pokoje, kde jednal s Gottwaldem, a říká: „Haničko, Haničko, oni chtějí, abych to podepsal (demisi ministrů), co mám dělat?“ Manželka mu prý odpověděla: „A když to nepodepíšeš, pomůžeš tím něčemu?“ A tak se Beneš vrátil a demisi podepsal. Zpečetil tím na dalších 40 let osud Československa, které se stalo vazalem Sovětského svazu a byl v něm nastolen totalitní komunistický režim.

Další články

Zavří­t reklamu