válkaČeskoslovenskoobjevy

Mimořádné dodávky obilí ze Sovětského Svazu v roce 1947 nás přišly pěkně draho

Extrémní sucho roku 1947 trvalo od jara až do listopadu a přerušovaly ho jen krátké přívalové bouřky. Důsledky sucha byly mnohem hrozivější, než se původně očekávalo. Kvůli katastrofální neúrodě vázlo zásobování základními potravinami a v některých oblastech Slovenska hrozil hladomor. Situaci využili ve svůj prospěch komunisté v čele s tehdejším ministerským předsedou Klementem Gottwaldem, který vyjednal se Stalinem mimořádné dodávky obilí ze Sovětského svazu. Na dobovém dokumentu je zaznamenáno překládání obilí do vagonů českoskoslovenských drah.

Václav Pokorný 16. října 2017

Dodávky od Sovětů vydávali komunisté za záchranu země. Tehdejší komunistická propaganda hlásala: „V největší tísni přišla pomoc bratrského Sovětského svazu. Tehdy poznal všechen pracující lid, že už nic nemůže ohrozit naši cestu k socialismu.“

Touto mimořádnou dodávkou obilí se československým komunistům podařilo ovlivnit atmosféru ve společnosti a získat spoustu lidí na svou stranu. Ve volebním roce 1948 pak převzít veškerou moc ve státě. Vezmeme-li v úvahu, co pak následovalo, nás dodávky obilí ze Sovětského svazu přišly mimořádně draho.

Další články

Zavří­t reklamu