válkaČeskoslovenskoobjevy

Miliardy hvězd ve vesmíru se proměňují v obrovské krystaly

Miliardy hvězd ve vesmíru se proměňují v obrovské krystaly
Zdroj: wikipedia commons
+ 4 fotky+ 5 fotek

Přeměna v křišťálové koule je konečným osudem miliard hvězd ve vesmíru včetně našeho Slunce. Je to proto, že jejich kapalná jádra pozvolna tuhnou. Tato změna byla pozorována u tisíců bílých trpaslíků – pozůstatků hvězd, které nemají žádné zdroje energie a postupně tak chladnou.

Yvonne Pokorná 10. července 2019

Astronomové už dříve předpověděli, že jak se bílí trpaslíci ochlazují, procházejí procesem krystalizace, ale ještě do nedávna neměli žádné důkazy z přímého pozorování hvězd. Ty však nyní získali díky sběru dat z 15 000 hvězd vzdálených 300 světelných let od Země, které jim poskytl satelit Gaia, vypuštěný v roce 2013 do vesmíru.

Vědci našli bod, v němž se postupné ochlazování těchto hvězd zpomalilo, což je fenomén připisovaný masivnímu uvolňování tepla, jež signalizuje přechod z kapaliny na pevnou látku.

Proces, ve kterém se moře tekutého kyslíku a uhlíku v jádru hvězdy ztransformuje na pevný krystal, je něco podobného, jako když tekutá voda ztuhne v led.

Na rozdíl od vody, která se stává ledem, se tento proces odehrává při neuvěřitelně vysokých teplotách, stejně jako extrémních tlacích, které atomy velmi úzce svazují.

Jak se bílé trpasličí jádro ochladí na přibližně 10 milionů °C, uhlíková a kyslíková tekutina začne tuhnout. Výzkum ukázal, že při tomto tuhnutí dochází ke značnému uvolnění tepelné energie. “Domníváme se, že je to kvůli krystalizaci kyslíku, který pak klesá k jádru, což je proces podobný říční sedimentaci na Zemi. To tlačí uhlík směrem vzhůru a při této separaci se uvolní gravitační energie,” vysvětluje Pier-Emmanuel Tremblay z Warwické univerzity ve Velké Británii.

Životní cykly bílých trpaslíků jsou dobře známy a často se používají jako spolehlivý nástroj pro určení věku blízkých hvězd. Zpoždění v jejich ochlazování však naznačuje, že některé z těchto hvězd mohou být až o dvě miliardy let starší oproti dřívějším odhadům.

„Všichni bílí trpaslíci budou v určitém bodu své evoluce krystalizovat, i když masivní bílí trpaslíci procházejí tímto procesem dříve,“ upozorňuje Tremblay a jedním dechem dodává: „To znamená, že miliardy bílých trpaslíků v naší galaxii již proces dokončily a jsou to v podstatě křišťálové koule na obloze.“

I naše Slunce čeká stejný osud: zhruba za pět miliard let vyčerpá své palivo a stane se bílým trpaslíkem a v průběhu dalších pěti miliard bude chládnout a krystalizovat.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu