Mikuláš Kusánský měl velmi pokrokové názory a myšlenky na vesmír.

Mikuláš Kusánský měl velmi pokrokové názory a myšlenky na vesmír. | zdroj: ancientpages.com


Mikuláš Kusánský byl kardinál a myslitel, který věřil na mimozemský život

TÉMATA: vesmír | myslitelé | středověk | mimozemšťané | bůh

user-avatar

Tomáš Chalupa

26. 01. 2019 | 13:00

Mikuláš Kusánský byl nevšední osobnost. Nejen že byl církevním hodnostářem a kardinálem, ale také filozofem a učencem, který pronikl do tajů mnoha nauk. A jako jeden z prvních se vyslovil pro existenci mimozemského života. To bylo v 15. století opravdu velmi pokrokové.

Vlastně v té době nikdo o nějakém mimozemském životě ani nepřemýšlel. Ne tak ovšem učenec Kusánský. Ten ve své knize De docta ignorantia (O učené nevědomosti) zcela jasně vyjádřil myšlenku, že na jiných planetách žijí inteligentní bytosti. „Život, jak existuje na Zemi ve formě lidí, zvířat a rostlin, se nachází také ve vyšších formách v jiných hvězdných systémech. Lépe než se domnívat, že tak mnoho hvězd, jež se nacházejí na hvězdné obloze, jsou všechny neobývané a Země je jediná osamělá obývaná planeta, je lepší myslit, že každá oblast je obývána,“ píše v knize Kusánský. A jde ještě dál, když spekuluje o tom, že například náš Měsíc je také obýván „Měsíčňany“, jejichž povaha je více spirituální, zatím co lidé na Zemi jsou více materialističtí.

V této oblasti si ale zřejmě nebyl příliš jistý, protože někdy psal o lidech jako o „nižších bytostech“, zatímco na jiných světech jsou bytosti duchovně nadřazené, jindy naopak psal, že „není nic vznešenějšího a dokonalejšího než naše vlastní spiritualita“. Je samozřejmě stále brát v potaz, že se jednalo o 15. století, kde podobné myšlenky zaváněly kacířstvím, takže i takto vysoký církevní představitel musel být ve svých výrocích obezřetný.

Proč se vlastně Kusánský pouštěl do takových kosmologických úvah? Chtěl rozbít Aristotelův pohled na vesmír, který tvrdil, že středem vesmíru je Země. Kusánský se domníval, že středem vesmíru je Bůh. Vesmír podle něj nemá žádný střed ani okraj, okraj může být středem a střed okrajem. Nad vesmírem bdí Bůh a ten jej nechává osidlovat živými tvory, kteří mohou být inteligentní nebo také nemusí.

Kusánský ale světovému vědění nepřispěl jen svými kosmologickými úvahami, jeho dílo bylo mnohem širší. Například jeho matematika otevřela zkoumání nekonečna, zejména nekonečně malých veličin, a přivedla Leibnize na myšlenku infinitesimálního počtu. Jeho myšlenky ovlivnily například i Jana Amose Komenského. Inspiroval také Mikuláše Koperníka, Jana Keplera, Giordana Bruna a celé zástupy filozofů.

user-avatar

Tomáš Chalupa

26. 01. 2019 | 13:00

Zavří­t reklamu