Chodovská tvrz je rekonstruovaný zámeček a původně středověká tvrz – nejvýznamnější památka na pražském Jižním Městě.

Chodovská tvrz je rekonstruovaný zámeček a původně středověká tvrz – nejvýznamnější památka na pražském Jižním Městě. | zdroj: chodovskatvrz.cz


Mezi paneláky na pražském Jižním městě se ukrývá unikátní památka - Chodovská tvrz

TÉMATA: památky | zámky | praha | jižní město

user-avatar

Václav Pokorný

9. 01. 2019 | 11:00

Na kraji obrovského panelového Jižního města se nachází vzácná středověká památka, Chodovská tvrz. Původně vodní tvrz byla obklopena ze tří stran až deset metrů širokým a čtyři a půl metru hlubokým vodním příkopem. Kdysi strážila dálkovou cestu přes starobylou ves Chodov směrem na Prahu.

Vodní tvrz v osadě Chodov vyrostla pravděpodobně již v závěru 13. století. Nasvědčují tomu nalezené zlomky keramiky a gotický vstupní oblouk. 

Objekt na téměř kruhovém půdorysu vymezila obvodová hradba o průměru asi 32 metrů, dodnes částečně dochovaná ve vnějším zdivu přízemí. Kolem byl vodní příkop až deset metrů široký a čtyři a půl metru hluboký. Přes něj vedl dřevěný můstek, v posledním dílu zvedací, do gotického oblouku vstupu. Během času měla tvrz na západě a severu dvě věže, byly nalezeny i dvě studny pro pitnou vodu a základy někdejší kovárny.

Původní stavitel tvrze není znám, pověsti a dohady se zmiňují o řádu templářů a vyšehradské kapitule. Ve 14. století náležel Chodov se dvorem a tvrzí  k panstvím zderazského konventu křižovnického řádu Strážců Božího hrobu neboli jeruzalémských rytířů. V následujících staletích tvrz často měnila majitele a postupně prošla několika přestavbami.

V roce 1676 ji získal klášter benediktinů při svatém Mikuláši u Staroměstského náměstí. Benediktini nově zřídili dvůr a tvrz dali přestavět do podoby jednopatrového barokního zámečku, jehož okna prolomila zdivo hradby. Patrně tehdy vznikl průchod do nádvoří. Poslední změny jsou z počátku 19. století, kdy vznikla dnešní podoba klasicistního zámečku.

V roce 1923 tvrz zakoupilo město Praha. Za komunismu v ní sídlil Státní statek Praha a tvrz se postupně dostala do havarijního stavu. Uvažovalo se o kompletní demolici. Nakonec však přece jen došlo v letech 1984 až 1988 k rozsáhlé rekonstrukci.

V bývalých stájích a komorách v přízemí je dnes hudební sál a výstavní prostor. K občerstvení slouží restaurace a kavárna. Na obnoveném kruhovém nádvoří se po celý rok  pořádá mnoho zajímavých kulturních akcí, komorních koncertů a výstav.

Upraven byl i park v okolí, do kterého byly umístěny sochy akademické sochařky Ellen Jilemnické znázorňující čtyři roční období s názvem Metamorfózy roku.

user-avatar

Václav Pokorný

9. 01. 2019 | 11:00

Zavří­t reklamu