válkaČeskoslovenskoobjevy

Mexický rukopis v sobě ukrýval starší vrstvu s tajemnými piktogramy

Mexický rukopis v sobě ukrýval starší vrstvu s tajemnými piktogramy
Zdroj: Daily Mail

Téměř 500 let se skrýval pod vrstvou bílého nátěru v mexickém rukopise mnohem starší dokument. Týká se ztracené civilizace, která žila v Mexiku před příchodem španělských dobyvatelů.

Yvonne Pokorná 29. srpna 2016

Kodex Selden, sepsaný zhruba kolem roku 1560, je jedním z méně než dvaceti mexických kodexů, které se dochovaly z předkolumbovské doby. Experti už delší dobu předpokládali, že vznikl na základě mnohem staršího dokumentu. Nové zobrazovací techniky jejich předpoklad potvrdily. Pod vrstvou gessa ze sádry a křídy vědci objevili více než dvacet barevných piktogramů, namalovaných na jelení kůži.

Rukopis před a po

Rukopis před a po

Už v 50. letech minulého století se vědci pokoušeli část nátěru seškrabat, ale v obavách z poškození rukopisu nebyli schopni zjistit, co přesně se pod ním skrývá. Až vědci z Univerzity v Leidenu našli způsob, jak pod tuto vrstvu bezpečně nahlédnout. Použili techniku známou jako hyperspektrální snímkování, která jim umožnila odkrýt jasné obrysy obrázkového písma, které se nacházely na původním dokumentu.

Selden Codex (na snímku) je jedním z méně než 20 mexických kodexů, které se dochovaly z předkolumbovské doby.

Selden Codex (na snímku) je jedním z méně než 20 mexických kodexů, které se dochovaly z předkolumbovské doby.

“Můžeme teď poprvé odkrýt, alespoň částečně, obrázky palimsestu, aniž bychom věc poškodili,” řekl deníku MailOnline nizozemský archeolog Ludo Snijders. To zároveň umožňuje historikům získat jedinečný pohled do historie a kultury starověké indiánské civilizace Mixtéků (též Mištéků). “Zajímavé je to, že nalezený text se neshoduje s žádným jiným dávným mištéckým rukopisem,” upozorňuje Snijders.

Codex Seldon je kolem pěti metrů dlouhý a je složen z jelení kůže, která byla pokryta gessem - bílým nátěrem ze sádry a křídy. Tento materiál byl pak poskládán 20 stran rukopisu, ale zdá se, že byl vyroben za použití mnohem staršího dokumentu.

Codex Seldon je kolem pěti metrů dlouhý a je složen z jelení kůže, která byla pokryta gessem – bílým nátěrem ze sádry a křídy. Tento materiál byl pak poskládán 20 stran rukopisu, ale zdá se, že byl vyroben za použití mnohem staršího dokumentu.

Vědci zatím analyzovali sedm stránek kodexu. Na některých z nich se objevuje více než 20 lidských postav, ať vestoje či vsedě, které všechny hledí stejným směrem. Podobné scény se našly i na jiných mištéckých rukopisech a většinou představují krále a jeho rádce. Analýza obrázků skrytých v Kodexu Selden ovšem odhalila, že jsou směsicí ženských a mužských postav. Vědci si lámou hlavu, co tyto znaky znamenají. Další obrázky zahrnují lidi s holemi a oštěpy, ženy s červenými vlasy nebo pokrývkou hlavy a glyfy označující řeku. V dokumentu se opakovaně objevuje jakási prominentní osoba, reprezentovaná velkým znakem, složeným ze zkrouceného provazu a pazourkového nože. Podle vědců by mohlo jít o významného předka.

Barevné piktogramy (obrázkové znaky) se skládají z řady postav.

Barevné piktogramy (obrázkové znaky) se skládají z řady postav.

“Hyperspektrální snímkování je velkým příslibem a pomocníkem při rekonstruování příběhu ze skrytého kodexu a pomůže nám přinést nové informace o mištécké historii,” zdůrazňuje David Howell z Bodleyovy knihovny na Oxfordu, kde je kodex Selden uložený. “Je to velmi nová technika a získáváme tak cenné zkušenosti, jak využívat spektrální snímkování do budoucna nejen pro tento velice křehký rukopis, ale i bezpočet dalších,” dodal.

Další články

Zavří­t reklamu