válkaČeskoslovenskoobjevy

Město pokoje, nebo boha soumraku? Našel se nejstarší nápis se jménem Jeruzaléma

Město pokoje, nebo boha soumraku? Našel se nejstarší nápis se jménem Jeruzaléma
Zdroj: haaretz.com
+ 4 fotky+ 5 fotek

Izraelští archeologové objevili 2100 let starý nápis, na kterém stojí název svatého města v jeho současné hebrejské podobě, tedy Jerušalajim (Jeruzalém).

Yvonne Pokorná 23. února 2019

Při stavbě nové silnice na kraji Jeruzaléma narazili dělníci na fragment kamenného sloupu s nápisem. Při záchranných pracích pak archeologové zjistili, že sloup byl součástí římské stavby z 1. století před naším letopočtem.

Text na sloupu je napsán v aramejštině, hebrejským písmem a stojí v něm: „Chananija, syn Dodalose z Jeruzaléma“.

Nápisy uvádějící tento název města v období Prvního a Druhého chrámu (1000 př. n.l.–70 n.l.) jsou extrémně vzácné, neboť obvykle se užívaly zkrácené názvy svatého města, jako třeba Šálem. Z této éry se nic podobného zatím nenašlo, kromě nápisu na minci z doby první židovské války proti Římanům.

„Ukazuje nám to, že jméno Jerušalajim (Jeruzalém) bylo používáno v podobě, v jaké ho známe dnes, už před dvěma tisíci lety,“ říká hlavní kurátor archeologických sbírek Izraelského muzea Dudy Mevorach.

Nápis na sloupu

Nápis na sloupu

Kdo byl Chananija a jeho otec Dodalos, se už asi nikdy nedozvíme. Chananija bylo běžně užívané jméno ve starověkém Jeruzalémě, stejně jako dnes.

Dodalos je ovšem jiný příběh. Vědci předpokládají, že by mohlo jít o variantu řeckého jména Daidalos, což byl podle řecké mytologie největší řecký stavitel, vynálezce, ale také rukodělný umělec. “Možná byli židovský Dodalos i jeho syn Chananija také rukodělnými umělci, zaměstnanými v nějaké starověké hrnčířské dílně,” sdělil izraelský archeolog Juval Baruch. Na místě, kde se kamenný sloup našel, bývaly ostatně hrnčířské dílny. Dnes tam stojí rušný železniční a tramvajový terminál.

Je možné, že osoba, která nápis do vápence vytesala, chtěla zdůraznit, že jistý Chananija, ať už šlo o koholiv, pocházel z Jeruzaléma. Kámen s nápisem ale pocházel z doby starší, než byla římská stavba, pro kterou ho znovu použili, takže nelze zjistit jeho původní umístění.

Jeruzalém

Jeruzalém

Původ názvu Jeruzalém

Nejstaršími dokumenty, zmiňující jméno Jeruzaléma, jsou egyptské klatebné nápisy (z 19. a 18. stol. př. n. l.), kterými byli proklínáni potenciální nepřátelé Egypta, kteří jej napadali často právě z oblasti Syropalestiny. Jméno města se v těchto nápisech objevuje jako „Ašamam“ nebo „Rašlamam“. V Bibli, v knize Genesis, je zmiňován „Melchisedech, král Šálemu“ – města, které je ztotožňováno s Jeruzalémem. Později bylo pojmenováno jako Jebús, podle Jebusejců, kteří jej obývali. Současný název vznikl sloučením kanaánských slov Jeru (založeno) a Šalim/Šalem (jméno kanaánského boha soumraku), takže název izraelského hlavního města znamená “město založené bohem Šalemem”.

Později bylo jméno „Šalem“ asociováno se slovem šalom – pokoj, a tak můžeme často číst překlad jména Jeruzalém jako “město pokoje”.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu