válkaČeskoslovenskoobjevy

Atomové město pod ledem: 600 jaderných hlavic namířených na Rusko!

Atomové město pod ledem: 600 jaderných hlavic namířených na Rusko!
Zdroj: nordicspotlight.com

Kilometry tunelů hluboko pod grónským ledovcem. Kuchyně, ubytovny, společenské místnosti a také sila pro jaderné hlavice. Tak měla vypadat nezničitelná atomová základna, z které bylo snadné zasáhnout Sovětský svaz v případě třetí světové války.

Tomáš Chalupa 1. září 2014

O tajných základnách pod ledem kdesi v Antarktidě se mluví hlavně ve spojitosti s Hitlerovými fantaskními plány. Ty se podle všeho nikdy neuskutečnily, ovšem Spojené státy americké to dokázaly, tedy téměř.

Camp Century

Camp Century

V roce 1959 se do Grónska vypravila expedice 200 amerických vojáků, inženýrů a vědců, aby zde zjistila možnosti postavit pod ledem obří odpalovací základnu jaderních hlavic. Podmínky se ukázaly jako příznivé a ještě téhož roku se obří razící soupravy vyrobené ve Švýcarsku zakously do ledovce. Dánská vláda, pod kterou Grónsko správně patřilo, nebyla nikdy informována o pravém účelu expedice, vše bylo zahaleno do mlžení o vědeckých experimentech.

Camp Century

Camp Century

Vojáci a inženýři skutečně postupem času dokázali vybudovat impozantní dílo. Pod ledem vzniklo celé město se spletí tunelů a chodeb. Vše bylo jako na normální vojenské základně. Umývárny, koupelny, ubikace, kuchyně, divadlo, prádelna, velín a šachty pro atomové hlavice. Do Camp Century byl také umístěn první mobilní jaderný reaktor na světě PM-2A. Parní vodní pumpy zajišťovaly přísun vody. Na základně žila permanentně několik desítek lidí.

Reaktor Camp Century

Reaktor Camp Century

Při ražbě šachet pro rakety ale bylo zjištěno, že led kolem základny je nestabilní. Raketové silo muselo být zcela zabezpečeno proti jakýmkoliv pohybům a to se u gigantických mas ledu nedalo dost dobře zajistit. Žádné řešení, jak těmto problémům zabránit, se nenašlo a tak bylo nakonec rozhodnuto základnu vyklidit. V roce 1966 byla základna postupně opuštěna, odvezen byl hlavně reaktor a citlivé technické vybavení, zbytek byl ponechán svému osudu.

Camp Century

Camp Century

V roce 1969 se armáda na místo vrátila a prohlédla opuštěnou základnu. Odborníci velmi rychle zjistili, že její opuštění byl správný krok. Nalezly zdeformované místnosti a haly, vše se bortilo pod tlakem ledu. V závěrečné zprávě bylo uvedeno, že pokud by základna nebyla opuštěna, mohlo dojít k velké tragédii. Camp Century tak leží až do dnešních dnů pod grónským ledovcem jako památník studené války.

Camp Century

Camp Century

Další články

Zavří­t reklamu