válkaČeskoslovenskoobjevy

Měsíc vznikl z obrovského mraku vaporizované horniny, tvrdí nová studie

Měsíc vznikl z obrovského mraku vaporizované horniny, tvrdí nová studie
Zdroj: messagetoeagle.com

Měsíc vznikl podle současných teorií tak, že do Země narazila jiná planeta a při této srážce se oddělilo nové těleso – Měsíc. Jenže nová teorie říká, že všechno bylo trochu jinak.

Tomáš Chalupa 16. března 2018

Podle vědců z Harvardské univerzity má ale doposud akceptovaná teorie o srážce dvou vesmírných těles závažnou trhlinu. Tou je složení Měsíce, které je velmi podobné Zemi. To ale nabourává teorii o druhém tělese, které se na srážce podílelo. Navíc mezi Zemí a Měsícem jsou rozdíly, které rovněž nemají vysvětlení. Měsíc obsahuje daleko méně prvků, které jsou naopak běžné na Zemi, například měď, draslík a sodík. „Lidé přišli s několika různými teoriemi, ale žádná z nich nedokáže vysvětlit plně složení Měsíce. Prostě tu není žádné dobré vysvětlení,“ říká Simon Lock z Harvardovy univerzity.

Lock a jeho kolegové proto přišli s novou teorií. I ta ve svém počátku počítá s vesmírnou srážkou dvou těles. Tu ostatně nikdo nezpochybňuje, k té skutečně došlo. Podstatné je, co se stalo pak. Podle Locka vznikl obrovský oblak, který nazývá syntesia.

„Mohl být klidně desetkrát větší než samotná Země. Deset procent hornin vaporizovalo, tedy změnilo své skupenství z pevného na plynné, zbytek se proměnil na tekutinu. Způsob, jakým z toho vznikl Měsíc, je tedy značně odlišný,“ vysvětluje Lock.

Na počátku bylo cosi jako semínko. Malý kousek tekuté horniny, který se začal shlukovat v centru onoho obřího oblaku. Postupně se zvětšovalo, ale také začínalo chládnout. To způsobovalo, že hornina kondenzovala a stékala do centra syntesie. Byl z toho nakonec pořádný déšť, který pršel na povrch Měsíce, a ten díky tomu rostl. Intenzita deště byla desetkrát větší než u pozemského hurikánu. Z této mlhy výparů a vody se pozvolna rodil Měsíc.

Vše probíhalo velmi rychle, zatímco Země se formovala 1000 let, Měsíc se ze syntesie vynořil za několik desetiletí. Lock nicméně upozorňuje, že detaily studie se mohou lišit, výzkum je v počátcích a spíše ukazuje směr, kterým by se vědci při úvahách o vzniku Měsíce měli ubírat, než že by dokonale a přesně popisoval všechny děje. Navíc kolem teorie je celá řada otázek, které ještě musí být zodpovězeny, než ji bude možné brát z vědeckého hlediska jako platnou.

Další články

Zavří­t reklamu