válkaČeskoslovenskoobjevy

Mentální alchymie je o přeměně myšlenek a harmonickém sjednocení člověka

Mentální alchymie je o přeměně myšlenek a harmonickém sjednocení člověka
Zdroj: mylkeyz.bandcamp.com

Většina lidí si dnes alchymii spojuje s přeměňováním obecných kovů ve zlato. To je však jen dílčí aspekt této prastaré nauky. Ve skutečnosti má alchymie, tak jako vše existující, tři roviny: fyzickou, mentální a duchovní.

Yvonne Pokorná 28. března 2020

Původ slova alchymie není zcela jasný, ale zdá se, jak tvrdí někteří znalci, že je odvozen ze staroegyptského výrazu ”khemi”, tj. černý, nebo přeneseně Egypt (země Khemi). Alchymie je totiž známá také jako „egyptské umění“ a je možné, že právě v Egyptě kdysi vznikla. Vznik alchymie je spojován s egyptským božstvem Thovtem (řecky Hermes), jenž daroval lidem řeč, vynalezl písmo, měření a počítání, a to zejména času. Snad napsal i Smaragdovou desku, která popisuje celé učení alchymie. V Egyptě se rozvíjela alchymie jako tajná věda v chrámech a byla nazývána hermetickým uměním či hermetickou filozofií.

Bytost Thovt je původcem a zakladatelem nauky hermetismu, otcem okultní moudrosti a astrologie, také objevitelem alchymie.

Bytost Thovt je původcem a zakladatelem nauky hermetismu, otcem okultní moudrosti a astrologie, také objevitelem alchymie.

Zejména ve středověku však byla chápána jako tajná nauka o přeměně obyčejných kovů ve zlato a jako taková naplnila dějiny lidstva nesčetnými příběhy marného hledání tajemství přeměny obyčejných kovů ve zlato. Teprve v polovině XVI. stol. G. Dorneus (Clavis alchimiae) hovoří jasně o spirituální alchymii a dotvrzuje tak tezi starých alchymistických zasvěcenců: “Aurum nostrum non est aurum vulgi – Naše zlato není obyčejným zlatem”. Tímto symbolickým zlatem se míní duchovní proměna člověka, mystické spojení jeho protikladů v dokonalou jednotu.

V kabale je tento mystický proces vyjádření přeměnou Adama – Beliala (člověka po pádu) v Adama – Kadmona (člověka božského); proto také český badatel Jiří Ryšánek chápe spirituální alchymii jako druh mystické praxe. Tato praxe se ostatně neobejde bez duchovního vytržení, jak to zdůraznili N. Flamel, Basilius Valentinus, d‘Espagnet a mnozí další, včetně Dornea (Theatrum chemicum, 1602), který vyslovil názor, že alchymii nelze porozumět bez duchovního osvícení a prozření.

Také rosekrucián R. Fludd (Utriusque cosmi maioris, 1617) píše: “Chceš-li poznat pravý kámen mudrců, hledej v sobě samém a začni tím, že poznáš sám sebe”. Alchymii pak označuje za ”tajemnou boží moudrost, jež byla skryta”.

Pietro Longhi (1702–1785) – Alchymisté

Pietro Longhi (1702–1785) – Alchymisté

Ačkoli zasvěcencům v alchymii bylo známo, že v ní jde především o duchovní znovuzrození člověka, byl to teprve švýcarský psychiatr Carl Gustav Jung, který na počátku minulého století rozpoznal, že alchymické pojmy mohou být srovnávány a dokonce ztotožňovány s termíny analytické psychologie, resp. psychoterapie, a že tedy vyjadřují proces psychické přeměny člověka, formování jeho duchovního vývoje k psychicky jednotné osobnosti, vnitřně zcela harmonické. A tak je alchymie chápána dnes spíše jako spirituální záležitost než hmotná. Ostatně postup získání zlata z jiných prvků, byť odlišnou, nákladnou cestou, byl již objeven.

Mentální alchymií k osobní proměně

Mentální alchymie je také procesem, který zahrnuje transmutaci čili přeměnu, jen s tím rozdílem, že se vztahuje ke spirituálnímu rozvoji a řešení problémů. Tím, že vědomě měníme aspekty našeho života, měníme sami sebe a rozšiřujeme své vědomí.

Hlavní část mentální alchymie se zaměřuje na to, jak nahradit přesvědčení bránící nám v rozvoji těmi pozitivními, jež nám pomáhají. Může se zdát, že je lehké toho dosáhnout, ale ve skutečnosti se jedná o o dlouhodobou a náročnou praxi, která však tomu, kdo se jí vážně odevzdá, může přinést nesmírně cenné výsledky.

Mystikové zprostředkovávali lidem pravidla a metody, jak dosáhnout tzv. realizovaného stavu, jenž může vést ke šťastnějšímu a produktivnějšímu životu.

Mystikové zprostředkovávali lidem pravidla a metody, jak dosáhnout tzv. realizovaného stavu, jenž může vést ke šťastnějšímu a produktivnějšímu životu.

Podle Edwina Harknesse Spiny, mystika, řečníka a cenami ověnčeného spisovatele, jenž napsal knihu “Mystická tajemství odkryta: 53 klíčů ke spirituálnímu růstu a osobnímu rozvoji”, existují tři důvody, proč je tak extrémně náročné změnit svá přesvědčení. “Většina lidí si plete přesvědčení s pravdou. Dokonce i když to není v jejich nejlepším zájmu, někteří lidé se poddávají své osudu, protože mylně berou své názory za pravdu, takže je nemění,” vysvětluje Spina.

Druhým problémem, který zpomaluje osobní rozvoj, je podle něj ten, že přesvědčení fungují na podvědomé bázi. Většina lidí si je neuvědomuje, takže jsou v konfliktu s jejich vědomými myšlenkami. Jako příklad Spina zmiňuje to, když někdo touží po zdravém milostném vztahu, ale podvědomě se toho cítí nehoden. Pokud podvědomá přesvědčení nezvědomíme a nepřeměníme, budou neustále sabotovat veškeré naše úsilí.

A konečně, neměli bychom zapomenout, že vidíme to, v co věříme. “Ani ne před 100 lety se fyzikové snažili určit, zda světlo je tvořeno vlnami nebo částicemi. Zjistili, že odpověď závisí na tom, v co věříte, že objevíte. Pokud věříte, že světlo je utvořeno z částic, navrhnete experiment, který by to prokázal. Opačně, jste-li přesvědčeni, že světlo sestává z vln, pak si naplánujete jiný experiment, s jehož pomocí toto dokážete,” argumentuje Spina.

Člověk vidí to, v co věří, že je.

Člověk vidí to, v co věří, že je.

Podle neurologů lidský mozek nepozná rozdíl mezi tím, co právě zakoušíme, a tím, co si představujeme, že zažíváme. “Pro obojí jsou mezi neurony v mozku vypáleny stejné elektrické vzorce. Tyto vzorce odrážejí to, jak uchováváme a zpracováváme informace včetně svých přesvědčení,” říká Spina. Podle něj je třeba si uvědomit, že jak ty nejšťastnější, tak i ty nejsmutnější okamžiky v našem životě jsou pouhou iluzí vytvářenou naší myslí. V mentální alchymii nejde o nic jiného než o to převzít kontrolu na svými myšlenkami a měnit svá přesvědčení tak, aby nám sloužila ku prospěchu. Zjednoduše řečeno, můžeme něco zlé proměnit v dobro, pomocí svých myšlenek. Klíč k tomu leží v naší mysli.

Další články

Zavří­t reklamu