válkaČeskoslovenskoobjevy

Měla slavná Sfinga své dvojče, které bylo zničeno úderem blesku?

Měla slavná Sfinga své dvojče, které bylo zničeno úderem blesku?
Zdroj: ancientpages.com

Sfinga je jednou z nejznámějších egyptských památek, která stále vzbuzuje mnoho otázek a také kontroverzních teorií. Jednou z nich je, že původně byly tyto monumentální sochy dvě. Otázka je, kam tedy druhá socha zmizela?

Tomáš Chalupa 12. ledna 2018

Teorii o tom, že Sfingy byly ve skutečnosti dvě, razí dvojice historiků Garry Cannon a Malcolm Hutton. Ti spolupracují ještě s egyptologem Bassem el-Shammou a společně se domnívají, že jsou schopni podpořit svou teorii i konkrétními důkazy.

Podle nich byla druhá Sfinga ženského pohlaví a zmizela za velmi podivných okolností. Historici na to přišli zejména studiem okolí pyramid. Podle nich stála zmizelá Sfinga jako strážce před jednou z velkých pyramid v Gíze.

Historici rovněž zdůrazňují, že obě Sfingy byly vytesány v dobách, kdy v Egyptě panovalo odlišné podnebí, než jaké je tam dnes. Země nebyla zanesená pískem, ale byla to souvislá zelená a velmi úrodná plocha. Pak se tato travnatá země změnila během poměrně krátké doby na vyprahlou poušť.

„Sfinga musela být vytesána v těchto dobách. Není možné tesat sochy, když jsou zaneseny pískem. Doba, kdy zde nebyl písek, byla před 12 000 lety, ale to zde ani nebyli žádní Egypťané,“ upozorňuje Cannon. To by znamenalo, že Sfingy postavila zcela jiná dávná společnost, což k celé teorii přináší další otázky.

Důkaz, že poblíž Sfingy ,stála ještě jedna, přinesl el-Shamma. Ten studoval snímky pořízené satelity NASA a našel na nich v okolí Sfingy podivné podzemní anomálie. Ty jsou podle něj zbytky druhé sochy. Co mohlo ale zapříčinit totální destrukci takto velké sochy? Podle el-Shammy to mohl být úder blesku nebo jiná podobná událost.

Je potřeba zdůraznit to, co už bylo řečeno na začátku. Teorie o dvou Sfingách je vysoce spekulativní a mezi odborníky je brána jako mylná. To potvrzuje i sám Cannon, který se prý obrátil na několik autorit v oboru, co si o dané věci myslí a dostal velmi stručné a jasné odpovědi – Sfinga je a vždy byla jen jedna. Teorie obou vědců má příliš mnoho děr a spekulativních míst. Druhá Sfinga se nenašla, neví se, kdo jí postavil a ani se nepodařilo vysvětlit, proč kompletně zmizela. Ovšem dvojice historiků ani jejich egyptský spolupracovník se nevzdávají a věří, že přinesou další důkazy o tom, že druhá Sfinga skutečně existovala.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu