válkaČeskoslovenskoobjevy

Měl Ježíš bratra? Nález ztraceného rukopisu to potvrzuje

Měl Ježíš bratra? Nález ztraceného rukopisu to potvrzuje
Zdroj: ancientpages.com

Měl Ježíš nějaké sourozence, nebo byla jeho matka nadosmrti panna? O tom se mezi učenci vedou už dlouhou dobu spory. Nově nalezený svitek starý 1600 let potvrzuje, že Ježíš měl bratra Jakuba a svěřil mu tajné učení.

Yvonne Pokorná 18. ledna 2018

Svitek ležel po staletí zapomenutý v archivu Oxfordské univerzity a teprve nedávno jej objevili dva experti na biblické texty. Jde o fragmenty řecky psaného rukopisu První zjevení Jakubovo, datovaného do 5. až 6. století po Kristu. Popisuje se v něm tajné učení, které Ježíš předává svému bratru Jakubovi.

Rukopisy z Nag Hammádí či také Knihovna z Nag Hammádí je soubor starověkých gnostických textů, pocházející pravděpodobně z 3. a 4. století po Kr., objevený u hornoegyptského města Nag Hammádí v roce 1945 Muhammadem Ali Sammanem.

Rukopisy z Nag Hammádí či také Knihovna z Nag Hammádí je soubor starověkých gnostických textů, pocházející pravděpodobně z 3. a 4. století po Kr., objevený u hornoegyptského města Nag Hammádí v roce 1945 Muhammadem Ali Sammanem.

První zjevení Jakubovo patří do souboru starověkých gnostických textů, známých jako Rukopisy z Nag Hammádí. Ty byly před více než 1400 lety tajně zakopány v Horním Egyptu a zůstaly ztracené po celá staletí. Až v roce 1945 bylo u hornoegyptského města Nag Hammádí objeveno v hliněném džbánu 13 papyrových kodexů, které obsahovaly 52 textů sepsaných v koptském jazyce. Řecké originály většina vědců pokládala za nenávratně ztracené.

Objev na Oxfordské univerzitě je mimořádný právě tím, že rukopis “první Jakubovy apokalypsy” je napsaný v řečtině, tedy v původním jazyce gnostických textů.

 Text objevili američtí profesoři Geoffrey Smith a Brent Landu z Texaské univerzity v Austinu.

Text objevili američtí profesoři Geoffrey Smith a Brent Landu z Texaské univerzity v Austinu.

“Z nálezu rukopisu jsme byli více než nadšení. Vůbec jsme nepočítali s tím, že se fragmenty Prvního zjevení Jakuba v řečtině dochovaly. A přitom byly celou dobu přímo před námi, „ uvedl Geoffrey Smith, profesor religionistiky, který se na objevu podílel. „Tento text doplňuje biblický popis Ježíšova života a činů tím, že nám umožnil přístup k rozhovorům, které údajně proběhly mezi Ježíšem a jeho bratrem Jakubem. Mělo se jednat o tajné učení, které umožnilo Jakubovi být dobrým učitelem ostatních po Ježíšově smrti,“ řekl Smith.

Církev První zjevení Jakubovo stejně jako ostatní gnostické texty označila za kacířské. Ve 4. století určil alexandrijský biskup Athanasius „oficiální“ seznam knih tvořících Nový Zákon a všechny ostatní zavrhl. „Nikdo k nim nemůže nic přidat a nic jim nemůže být odebráno,” stanovil.

Fragment koptského překladu Prvního zjevení Jakubova

Fragment koptského překladu Prvního zjevení Jakubova

Byl Jakub vlastní bratr Ježíše?

Bible nám říká, že Ježíš měl čtyři bratry: Jakuba, Josefa, Šimona a Judu. Podle latinské verze Pseudo-Matoušova (apokryfního) evangelia (odstavec XLI) byl Jakub prvorozeným synem Josefa, jenž se mu narodil v prvním manželství. Coby vdovec si pak Josef vzal za manželku Marii, jež mu porodila Ježíše, a Marie se tak stala Jakubovou macechou. Kromě Ježíše měl mít i bratry: Josefa, Šimona a Judu.

Naopak podle Eusebiových dějin ze 4. století je Jakub synem sestry Ježíšovy matky a Kleofáše, který podle Hegesippa byl bratrem Josefa. Měl tedy být dvojnásobně spřízněn s Ježíšem, s jeho oběma rodiči, a podle hebrejské terminologie tak byl bratrem ve smyslu „bratranec“.

Jakub Spravedlivý je v Novém zákoně jmenován „Jakub, bratr Páně“, tedy bratr Ježíše Krista.

Jakub Spravedlivý je v Novém zákoně jmenován „Jakub, bratr Páně“, tedy bratr Ježíše Krista.

Jakub byl v 1. století n. l. společně s apoštoly význačným představitelem vznikajícího mesiánského judaismu, vedl jednu z jeruzalémských synagóg (byl prvním jeruzalémským biskupem) a toto postavení v ní zastával až asi do roku 62, kdy byl na podnět velekněze Anana z Annášova rodu svržen z chrámové věže a ukamenován. Přízvisko „Spravedlivý“ či též „Obdivuhodný“ získal na základě svého zbožného a nezištného způsobu života. Je považován za autora jednoho novozákonního spisu, jenž je znám jako list Jakubův.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu