válkaČeskoslovenskoobjevy

Mayský lid si vládl sám. Dokládá to výzkum v jedné starobylé vesnici

Mayský lid si vládl sám. Dokládá to výzkum v jedné starobylé vesnici
Zdroj: iflscience.com
+ 11 fotek+ 12 fotek

Po staletí se archeologové snaží odhalit dávná tajemství Mayů a zjistit, jak vlastně tenkrát žili. Většinu informací dosud shromáždili z ruin paláců, chrámů a astronomických staveb a ty spíš vypovídají o životě mayských elit. Nová studie publikovaná v časopise Latin American Antiquity však konečně vrhá světlo i na životy obyčejných lidí. Ti podle všeho byli mnohem svobodnější, než se čekalo.

Irena Gruberová 26. října 2017

Vesnice Ceren ve středoamerickém Salvadoru je nejzachovalejší starověkou mayskou vesnicí v Latinské Americe. O její zakonzervování v čase se zasloužila dva metry silná vrstva sopečného popela, která ji před 1400 lety pokryla v důsledku vulkanického výbuchu. Díky němu tak dnes můžeme vidět, jak se v této vesnici žilo těsně před touto katastrofou.

Payson Sheets, šéf vykopávek v Ceren

Payson Sheets, šéf vykopávek v Ceren

Tým vedený profesorem Paysonem Sheetsem, jenž jako první vesnici v roce 1978 objevil – nasbíral v místě nové důkazy, které vypovídají o tom, že chod vesnice závisel v převážné míře na místních, což popírá dosavadní chápání Mayské říše coby autokratické společnosti řízené seshora. Vše totiž nasvědčuje tomu, že lidé v Ceren si sami rozhodovali o tom, jak bude jejich vesnice vypadat, co budou pěstovat a vyrábět či jaké náboženské rituály a oslavy budou pořádat. S mayskou elitou zřejmě přicházeli do minimálního kontaktu a pravděpodobně se s nimi setkávali jen při směně zboží na místních trzích.

Pozůstatky staveb v Ceren

Pozůstatky staveb v Ceren

„Tohle je poprvé, kdy můžeme nahlédnout do každodenních aktivit a způsobu života obyčejných Mayů v minulosti,“ okomentoval výsledky bádání Sheets. „V Ceren jsem nenašli prakticky žádné stopy po vlivu či moci mayských elit,“ dodal. Ve vesnici, kde tehdy žilo okolo dvou set obyvatel, archeologové dosud odkryli dvanáct budov, včetně obytných ploch, skladů, dílen, kuchyní, religiózních staveb a dokonce i společné sauny. Bezpočet nalezených nástrojů a artefaktů svědčí o tom, že vesničané se sami starali o rozvoj a údržbu své obce, o veškeré hospodaření a obživu. V jedné budově se dokonce našla řada širokých lavic umístěných v přední části jakési místnosti, která mohla sloužit jako zasedací místnost. Je možné, že se tam scházela rada starších, aby prodiskutovala důležité otázky týkající se celé obce.

Obecní budova se dvěma širokými lavicemi

Obecní budova se dvěma širokými lavicemi

Archeologové ovšem v Ceren neobjevili ani jedno lidské tělo. Vesničané zřejmě včas zareagovali na neklamné známky blíží se erupce a stihli před ní utéct. Ačkoliv o příčině zániku vesnice není žádných pochyb, proč náhle zmizela mayská civilizace zůstává stále záhadou a předmětem mnoha teorií – od vojenské porážky, přes přírodní katastrofy až po únosy mimozemšťany. Poslední výzkumy ovšem tvrdí, že Maye z jejich země vyhnaly klimatické změny a katastrofální sucho.

Další články

Zavří­t reklamu