válkaČeskoslovenskoobjevy

Máte ve svém okolí zlé jedince? Odhalte je pomocí 9 osobnostních znaků

Máte ve svém okolí zlé jedince? Odhalte je pomocí 9 osobnostních znaků
Zdroj: messagetoeagle.com

Vědci dali dohromady několik osobnostních rysů, podle kterých můžete poznat, zda máte co do činění se zlým člověkem. Hodnotu takzvaného D-faktoru si můžete zkusit naměřit i sami na sobě.

Simona Knotkova 18. října 2018

Tým badatelů z Dánska a Německa dal dohromady několik osobnostních rysů, které společně určují takzvaný General Dark Factor of Personality (Temný faktor osobnosti), zkráceně D-faktor. Vědci ho definují jako „sklon maximalizovat vlastní užitek na úkor druhého doprovázený přesvědčeními, která toto zlomyslné jednání ospravedlňují“. Čím více jednotlivých rysů je v povaze člověka zastoupeno, tím větší jeho faktor temnoty je.

Jak uvádí studie publikovaná v Scientific American, D-faktor se skládá z těchto devíti základních rysů:

1. Egoismus

Nadměrný zájem o vlastní prospěch či potěšení na úkor druhého.

2. Machiavelismus

Vykalkulované, manipulativní chování, pragmatické a cynické jednání bez ohledu na morální kritéria.

3. Morální uvolněnost

Přesvědčení, že se na jedince nevztahují etické normy.

4. Narcismus

Přehnaný zájem o vlastní osobu, arogantní vystupování, nedostatek citu a porozumění pro druhé.

5. Psychologický nárok

Přesvědčení, že si člověk zaslouží od druhých víc, než dostává.

6. Psychopatie

Nedostatek empatie, vypočítavost, impulzivnost, sebekontrola.

7. Sadismus

Jednání, jehož záměrem je druhému způsobit fyzickou či duševní bolest.

8. Vlastní zájem

Honba za ziskem v materiální, sociální či například kariérní sféře.

9. Zlomyslnost

Radost z neúspěchu druhého, úmyslné poškozování druhého.

Máte ve svém okolí zlé osoby? Anebo jste to vy sami?

Máte ve svém okolí zlé osoby? Anebo jste to vy sami?

Zda nejste majiteli vysokého D-faktoru vy sami, můžete zjistit pomocí krátkého testu, který sestavil psycholog Scott Barry Kaufman. Vaším úkolem bude přečíst si následujících devět tvrzení a určit, zda se s nimi ztotožňujete. Více kladných odpovědí značí vyšší hodnotu temného faktoru.

1. Je těžké uspět, aniž by člověk trochu nepodváděl.

2. Abych si prorazil cestu, rád s ostatními chytře manipuluji.

3. Lidé, se kterými ostatní špatně zacházejí, si za to obvykle můžou sami.

4. Vím, že jsem jedinečný, protože mi to všichni dokola opakují.

5. Upřímně mám pocit, že si zasloužím víc než ostatní.

6. Jsem schopný říct cokoliv, abych dostal to, co chci.

7. Ubližování druhým může být vzrušující.

8. Snažím se všechny informovat o svých úspěších.

9. Někdy podstoupím malé utrpení, jen aby ostatní dostali trest, jaký si zaslouží.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu