válkaČeskoslovenskoobjevy

Masová migrace z Ruska změnila Evropu. Na Pyrenejském poloostrově byli muži kompletně vyhlazeni

Masová migrace z Ruska změnila Evropu. Na Pyrenejském poloostrově byli muži kompletně vyhlazeni
Zdroj: dailymail.co.uk
+ 12 fotek+ 13 fotek

Před zhruba 4500 lety došlo ve střední a severní Evropě k sedmdesátiprocentní výměně obyvatelstva, která byla způsobena masivní migrací z východoevropských stepí. Nedávná genetická analýza ukázala, že na Pyrenejském poloostrově byla v důsledku této migrace takřka kompletně vyhlazena mužská populace.

Yvonne Pokorná 8. dubna 2019

K tomuto závěru vědci dospěli na základě zkoumání unikátního mužského chromozomu Y ve vzorcích DNA, získaných z nálezů lidských ostatků na Pyrenejském poloostrově.

Výzkumníci z Huddersfieldské univerzity sekvenovali genomy 403 Iberů, kteří na území dnešního Španělska a Portugalska žili v době mezi 6000 lety př. n.l. a 1600 n.l. Výzkum ukázal, jak drastickou změnou prošlo obyvatelstvo Pyrenejského poloostrova od původních lovecko-sběračských komunit až po počátek moderní doby.

Největší změnu představoval příliv nových lidí v pozdní době měděné (2800 př.n.l), jinak známých jako kultura zvoncovitých pohárů, pojmenovaná podle všudypřítomných nádob ve tvaru obráceného zvonu, které nositelé této kultury ukládali svým mrtvým do hrobů.

O 500 let později, ve starší době bronzové, již tito noví příchozí reprezentovali asi 40 procent zdejšího genetického fondu, avšak prakticky 100 procent v mužských rodových liniích! Důkazem toho je kompletní výměna pohlavního chromozomu Y, který je přítomný výhradně u mužů.

To naznačuje, že nově příchozí museli být převážně muži, kteří nějakým způsobem, zřejmě násilně, nahradili původní mužskou populaci, zatímco jejich ženy si ponechali.

“Zjistili jsme, že kolem 2500 před naším letopočtem byly mezi Pyrenejským poloostrovem a severní Afrikou sporadické kontakty a že v době 2000 před naším letopočtem došlo v Iberii k čtyřicetiprocentní genetické změně a téměř stoprocentní výměně chromozomů Y od lidí z ruských stepí,” uvedli vědci.

Kultura zvoncovitých pohárů, o které se léta traduje, že vznikla na Pyrenejském poloostrově, tak zřejmě vzešla z takzvané jámové kultury, vyskytující se mezi lety 3500–2300 před Kristem v oblasti ponticko-kaspických stepí. Lid jámové kultury bývá ztotožňován s pozdními protoindoevropany a je považován za šiřitele pozdní praindoevropštiny, která se stala základem většiny indoevropských jazyků.

Pohřební výbava z mohyly La Sima III, Soria, Španělsko

Pohřební výbava z mohyly La Sima III, Soria, Španělsko

Nová militaristická kultura

Genetická výbava lidu jámové kultury je mixem východoevropských lovců a sběračů a populace kavkazských lovců a sběračů, která zjevně žila od konce poslední doby ledové ve velké izolaci. Šlo o lidi vysokého vzrůstu, převážně hnědých očí, tmavých vlasů a středně světlé kůže, ovšem poněkud tmavší, než je současný evropský průměr.

Lid této kultury žil kočovným pasteveckým způsobem života a na začátku 3. tisíciletí př. začal expandovat všemi směry. Jejich vysoká mobilita byla dána domestikací koní i pozdějším vynálezem dvoukolových vozů. Jak ukázaly výzkumy, do Evropy migrovali převážně muži, v poměru deset mužů na jednu ženu.

Lidé jámové kultury systematicky vyvražďovali muže jiných kultur. Kulturní změny v Evropě doby bronzové tak byly důsledkem mužské migrace, potenciálně spojené s novými technologiemi a dobýváním.

Nová militaristická kultura napadala mírumilovné matriarchální kultury „staré Evropy”, které nahradila novou patriarchální vojenskou společností. Tento proces je zřejmý z objevů opevněných osad a hradišť nebo z hrobů válečnických náčelníků.

Staří Evropané (původní neolitické obyvatelstvo) nemělo žádnou válečnickou třídu ani koně. Žili pravděpodobně v teokratických monarchiích, kde vládly královny-kněžky, nebo byli rovnostářskou společností. Tato „staroevropská“ sociální struktura výrazně kontrastovala s hierarchickou strukturou lidu jámové kultury a kultur z ní odvozených. Vůči krutým dobyvatelům tak byla prakticky bezbranná.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu