Zástupci černé maškary dotírají na přihlížející a tropí s nimi různé rozvernosti.

Zástupci černé maškary dotírají na přihlížející a tropí s nimi různé rozvernosti. | zdroj: hlinsko.cz


Masopusty na Hlinecku zná již celý svět! Pro svoji jedinečnost se staly kulturním dědictvím celého lidstva

TÉMATA: tradice | zvyky | obyčeje | průvody | masopust | hlinsko | UNESCO

user-avatar

Václav Pokorný

8. 02. 2018 | 11:30

Po mnoho generací obyvatelé na Hlinecku udržují obyčej, při němž ožívají tradiční masky a rituály. Pro svoji unikátnost byly vesnické masopustní obchůzky a masky na Hlinecku zapsány v roce 2010 na reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO.

Masopustem se nazývá období, které začíná po svátku Tří králů a končí šest týdnů před Velikonocemi.

Slovo masopust neznamená půst, jak si většina z nás myslí, ale právě naopak. V období masopustu máme maso popustit. Mezi typické masopustní pokrmy patří zabijačkové speciality, doplněné koblihami nebo masopustními koláčky. Celé období končí veselou a často rozpustilou obchůzkou průvodu maskovaných postav.

Tyto masopustní obyčeje se již po mnoho generací v téměř nezměněné podobě pořádají na Hlinecku. A právě zdejší masopustní obchůzky a masky se staly součástí světového kulturního dědictví UNESCO pro jejich jedinečnost, která spočívá především v dodržování tradičního charakteru obyčeje. Obchůzek se můžete zúčastnit například v obcích Studnice, Vortová, Hlinsko-Blatno, Hamry, na Veselém Kopci nebo v hlineckém Betlémě.

Aktéři veselice jsou tradičně oblečeni do červené nebo černé maškary. K červené maškaře patří masky strakatého (rovněž zvaného laufr), ženušky a čtveřice tanečníků – turků. Černou maškaru tvoří postavy rasa s kobylou, kramářů – židů, kominíků a slaměných. V některých vesnicích se ještě objevuje medvědář s medvědem (Blatno, Studnice) a každá maska má svoji tradiční podobu a funkci. 

Masopustní průvod vychází časně ráno ze společného místa v ustáleném pořadí masek. Za veselého vyhrávání muziky kráčejí k obydlí starosty požádat jej o povolení obchůzky. Jménem všech maškarádů žádá o povolení maska zvaná laufr (strakatý) a starosta povolení udělí. Za všeobecného veselí a doprovodu muziky se masky vydají na obchůzku vesnicí. U každého domu zahrají, zazpívají a turci zatancují, aby se hospodáři vydařila úroda. Hospodář s hospodyní maškarády a muzikanty pohostí a přispěje určitým finančním obnosem do pokladničky. Obchůzka končí obyčejem, který představuje porážení masky zvané kobyla, která je po chvilce opět probuzena k životu. Tak je završena symbolika tohoto rituálu, konec obávané zimy a nový začátek nadcházejícího jara.

user-avatar

Václav Pokorný

8. 02. 2018 | 11:30

Zavří­t reklamu