válkaČeskoslovenskoobjevy

Masopusty na Hlinecku zná již celý svět! Pro svoji jedinečnost se staly kulturním dědictvím celého lidstva

Masopusty na Hlinecku zná již celý svět! Pro svoji jedinečnost se staly kulturním dědictvím celého lidstva
Zdroj: hlinsko.cz

Po mnoho generací obyvatelé na Hlinecku udržují obyčej, při němž ožívají tradiční masky a rituály. Pro svoji unikátnost byly vesnické masopustní obchůzky a masky na Hlinecku zapsány v roce 2010 na reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO.

Václav Pokorný 8. února 2018

Masopustem se nazývá období, které začíná po svátku Tří králů a končí šest týdnů před Velikonocemi.

Slovo masopust neznamená půst, jak si většina z nás myslí, ale právě naopak. V období masopustu máme maso popustit. Mezi typické masopustní pokrmy patří zabijačkové speciality, doplněné koblihami nebo masopustními koláčky. Celé období končí veselou a často rozpustilou obchůzkou průvodu maskovaných postav.

Tyto masopustní obyčeje se již po mnoho generací v téměř nezměněné podobě pořádají na Hlinecku. A právě zdejší masopustní obchůzky a masky se staly součástí světového kulturního dědictví UNESCO pro jejich jedinečnost, která spočívá především v dodržování tradičního charakteru obyčeje. Obchůzek se můžete zúčastnit například v obcích Studnice, Vortová, Hlinsko-Blatno, Hamry, na Veselém Kopci nebo v hlineckém Betlémě.

Aktéři veselice jsou tradičně oblečeni do červené nebo černé maškary. K červené maškaře patří masky strakatého (rovněž zvaného laufr), ženušky a čtveřice tanečníků – turků. Černou maškaru tvoří postavy rasa s kobylou, kramářů – židů, kominíků a slaměných. V některých vesnicích se ještě objevuje medvědář s medvědem (Blatno, Studnice) a každá maska má svoji tradiční podobu a funkci.

Masopustní průvod vychází časně ráno ze společného místa v ustáleném pořadí masek. Za veselého vyhrávání muziky kráčejí k obydlí starosty požádat jej o povolení obchůzky. Jménem všech maškarádů žádá o povolení maska zvaná laufr (strakatý) a starosta povolení udělí. Za všeobecného veselí a doprovodu muziky se masky vydají na obchůzku vesnicí. U každého domu zahrají, zazpívají a turci zatancují, aby se hospodáři vydařila úroda. Hospodář s hospodyní maškarády a muzikanty pohostí a přispěje určitým finančním obnosem do pokladničky. Obchůzka končí obyčejem, který představuje porážení masky zvané kobyla, která je po chvilce opět probuzena k životu. Tak je završena symbolika tohoto rituálu, konec obávané zimy a nový začátek nadcházejícího jara.

Další články

Zavří­t reklamu