válkaČeskoslovenskoobjevy

Masakr bizonů byl holokaustem pro 50 milionů zvířat

Masakr bizonů byl holokaustem pro 50 milionů zvířat
Zdroj: Wikicommons

Ve westernech se objevují záběry na velká stáda bizonů, kolem kterých se prohání indiáni. Pravda je taková, že tato majestátná zvířata byla téměř zcela vyhubena. Než do Ameriky dorazili Evropané, žilo zde odhadem padesát milionů bizonů. Na konci 19. století jich zbylo 300.

Tomáš Chalupa 5. září 2014
Bizoní lebky

Bizoní lebky

Bizony postihlo to, co by se dalo nazvat zvířecím holokaustem. Zatímco původní indiáni je lovili jen v omezené míře pro vlastní potřebu, bílí lidé se pustili do jejich naprostého vyhlazení. Přitom jediné, co z nich byli schopni zužitkovat, byly jejich kůže. Stovky stažených bizoních těl hnilo mezi mračny much na mnoha severoamerických pláních. Kůže se ve velkém převážely do Německa, kde se dále zpracovávaly. Využití se však nakonec našlo i pro kosti bizonů. Z nich se dal vyrobit kostní porcelán a také se používaly jako hnojivo. Místní usedlíci proto procházeli pastviny s mrtvými stády a sbírali kosti a lebky bizonů. Tuna bizoních kostí se vykupovala za tři dolary.

Lov bizonů

Lov bizonů

Zabíjení bizonů se stalo masovou záležitostí také z dalších důvodů. Železniční společnosti se obávaly, že stáda přebíhající přes koleje se mohou srazit s vlakem a najímaly lovce, aby stáda stříleli přímo z jedoucích vlaků. Vybíjení statisíců bizonů podporovala a schvalovala také americká armáda. Americká vláda pořádala nejrůznější opulentní masakry pod záminkou loveckých a střeleckých soutěží. Také místní pastevci chtěli svá stáda zbavit nežádoucí konkurence na pastvinách a bizony stříleli, kde na ně narazili.

Vyhubení bizonů mělo ještě jeden cíl, omezit populaci samotných indiánů, kteří byli na jejich mase závislí. Za tímto účelem pořádala hony na bizony armáda, která je nechtěla na kůže ani pro maso. Jak řekl jeden americký generál: Lovci bizonů udělali více pro porážku indiánů, než celá naše armáda za padesát let.

Bizoní lebky

Bizoní lebky

V roce 1880 už nebylo na co střílet. Stáda z amerických prérií zcela zmizela. Zbývalo posledních pár stovek kusů, když si veřejnost začalo uvědomovat, že lidstvo právě vyvraždilo jeden celý živočišný druh. Dobrovolníci a později také americká vláda začali podnikat kroky, aby zbytek bizonů zachránili před totálním vyhubením. V dnešních dnech se odhaduje populace na půl milionu kusů žijících volně a 30 000 v národních parcích. To je asi 1% z původního počtu.

Lov bizonů z vlaku

Lov bizonů z vlaku

Další články

Zavří­t reklamu