válkaČeskoslovenskoobjevy

Maršál Ferdinand Foch předpověděl druhou válku 20 let dopředu, nikdo mu nevěřil

Maršál Ferdinand Foch předpověděl druhou válku 20 let dopředu, nikdo mu nevěřil
Zdroj: thevintagenews.com
+ 1 fotka+ 2 fotky

Francie měla mnoho vynikajících vojevůdců a maršál Ferdinand Foch patřil bezesporu mezi ně. Vynikal pronikavým úsudkem, což se projevilo po skončení první světové války. Tehdy totiž už velmi jasně předvídal, že přijde další konflikt.

Tomáš Chalupa 11. prosince 2018

Ferdinand Foch vynikal ve strategii a taktice už na vojenské akademii. Byl autorem pojednání s názvem Principy války. Po vypuknutí první světové války byl Foch jmenován velitelem francouzské 9. armády, když během bitvy na Marně zaznamenal rozhodující úspěch u města Nancy. V říjnu roku 1914 byl povýšen a jmenován velitelem severní armády na západní frontě. V této funkci setrval i v roce 1916 během bitvy na Sommě. Poté byl převelen na Italskou frontu, ale v roce 1917 byl opět povolán zpět do Francie a stal se náčelníkem generálního štábu. Stál za ním samotný francouzský premiér Georges Clemencau, díky čemuž byl nakonec jmenován velitelem všech spojeneckých sil ve Francii.

Příliš si nerozuměl zejména s americkým generálem Pershingem, který velmi nelibě nesl, že s jeho jednotkami nakládá Francouz, kterého považoval za nekompetentního. Foch ale dokázal zastavit velký německý útok na Marně v červenci roku 1918. Byl za to povýšen na maršála. A byl také pověřen, aby přijal německou kapitulaci v železničním vagóně v Compiègne, kde v listopadu 1918 došlo k podpisu příměří. Byl to ikonický historický okamžik. Němci byli poníženi a poraženi, naopak vítězové se nacházeli v opačném rozpoložení.

Foch vždy věřil, že Německo musí být drženo v šachu, navrhoval permanentní okupaci Porýní, protože tušil, že ani tahle porážka není pro Německo definitivní. Nic z jeho návrhů se ale nepromítlo do Pařížské mírové dohody, z čehož byl Foch upřímně zklamán. „To není mír, to jen pouhé příměří na dvacet let,“ řekl tehdy.

Přesně za dvacet let vypukla druhá světová válka. Fochovi tehdy nikdo nevěřil a jeho vliv po válce upadal. Francouzi za to zaplatili mimo jiné tím, že museli podepsat příměří s Hitlerem v železničním vagónu. Dějiny se zase jednou opakovaly.

Další články

Zavří­t reklamu