válkaČeskoslovenskoobjevy

Mars nebyl vždycky sousedem Země, říká nová studie

Mars nebyl vždycky sousedem Země, říká nová studie
Zdroj: messagetoeagle.com

Mars se možná vytvořil v asteroidovém pásu a byl jeden a půlkrát dále od Slunce, než jaká je jeho dnešní pozice. Píše se to v nové studii, která vnáší nový pohled na původ rudé planety.

Tomáš Chalupa 27. prosince 2017

Tato teorie také vysvětluje, proč mají Mars a Země odlišné složení, přestože jsou si tak blízké. Podle studie to byl Jupiter, tedy jeho gravitační síla, co hrálo hlavní roli v tom, jak se formovaly vnitřní planety sluneční soustavy. Právě Jupiter laicky řečeno pošoupnul Mars na jeho dnešní pozici. Pokud Mars vznikl ve vzdálenějších oblastech sluneční soustavy, pak byl také významně chladnější, než se doposud myslelo. To má jednu zásadní konsekvenci – Mars byl zřejmě příliš chladný, aby na něm mohla existovat voda v tekutém stavu,a tudíž zřejmě nemohl hostit život. Teorie tedy představuje pravý opak soudobého nahlížení na rudou planetu, o které se soudilo, že byla v minulosti ještě teplejší než nyní a byla pokryta vodou. Obě teorie mít pravdu nemohou, takže je otázka, ke které se přikloní většina vědecké komunity.

Přece jenom existuje jistá šance na to, že i v této alternativní studii mohl Mars mít vodu v tekutém skupenství, a tudíž zde byla šance na existenci života. Mars totiž byl silně bombardován meteority, což ani tato nová studie nijak nezpochybňuje. Tyto meteority mohly rozdrtit kryosféru Marsu a způsobit, že led se proměnil na některých místech na vodní plochu. Mohl také zhustit marsovskou atmosféru a nastartovat celý hydrologický cyklus. Tak to alespoň předpokládá Stephen Moizes z Coloradské státní univerzity. Zdá se, že kolem Marsu, a to i kolem úplně základních otázek, bude ještě kroužit spousta dohadů.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu