válkaČeskoslovenskoobjevy

Marmorské vodopády postavili staří Římané, je to nejdelší umělý vodopád na světě

Cascata delle Marmore neboli Marmorské vodopády jsou opravdu nádhernou podívanou. Napájené vodou z řeky Velino valí se přes kopce poblíž městečka Rieti, aby nakonec jejich voda padala z útesů do údolí kdesi dole. Je nutno říct, že vodopády nejsou dílem přírody, ale člověka.

Tomáš Chalupa 29. listopadu 2017

S výškou 164 metrů jsou Marmorské vodopády největším člověkem vytvořeným vodopádem na planetě. Je to také pomník lidského důmyslu a antického stavitelství. Monumentální vodopád byl totiž vytvořen před 2000 lety starověkými Římany.

Ti vodopád vybudovali v roce 271 před Kristem. V těch dobách byly okolní kopce bažinatou neprůchodnou krajinou, plnou stojatých vod a hmyzu přenášejícího nemoci. Proto místní konzul nařídil vybudovat umělý kanál, který by všechnu vodu z oblasti odvedl do řeky Nera, která se vinula v údolí pod kopci.

Plán se podařil a skutečně se povedlo vyřešit problém se stojatou vodou a bažinami. Ovšem vyvstal problém jiný. Kanál byl natolik široký a účinný pří odvádění vody, že hrozilo, že bude kvůli němu zatopeno město Terni. Situace dokonce došla tak daleko, že vypuklo otevřené nepřátelství mezi obyvateli pod kanálem (jimž hrozilo zatopení) a obyvateli nad kanálem (kteří až do jeho vybudování žili uprostřed mokřadů). Situaci musela dokonce řešit armáda, aby napětí uklidnila. K intervenci došlo v roce 54 před Kristem, ovšem mnoho se tím nevyřešilo.

Situace zůstala nezměněná až do 15. a 16. století, kdy byl vybudován nový systém podpůrných kanálů, který pomohl zmírnit nebezpečí záplav v údolí. Svou současnou podobu dostaly vodopády v roce 1787, kdy byla vytvořena síť dalších kataraktů.

Vodní tok je pod kontrolou člověka, řeka Velino je kanály vedena do místní hydroelektrárny, čímž se dále snižuje nebezpečí vylití vody z břehů. Dvakrát za den jsou ale otevřena stavidla a pak se voda řítí vodopádem přesně jako v antických dobách. Právě tehdy je nejlepší pohled na toto unikátní vodní dílo.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu