Marco Drago byl prvním člověkem, který zjistil, že lidstvo zachytilo gravitační vlny

Marco Drago byl prvním člověkem, který zjistil, že lidstvo zachytilo gravitační vlny | zdroj: sciencemag.com


Marko Drago: příběh muže, který jako první zachytil gravitační vlny

TÉMATA: věda | fyzika | teorie

user-avatar

Tomáš Chalupa

18. 02. 2016 | 15:00

Marco Drago pracoval v Institutu Maxe Plancka v německém Hannoveru jako postdoktorand. Mladý pomocný vědec z italské Padovy se navždy zapsal do dějin vědy. Jako první objevil, že přístroje zachytily gravitační vlny. Musel však ještě celé měsíce mlčet.

Právě k Marku Dragovi do Hannoveru přicházela data z takzvaných LIGO, tedy Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory. To jsou velké laserové teleskopy, které jsou namířeny do vesmíru. Právě ony zachytily gravitační vlny. 

14. září 2015 projížděl Drago data, která přišla z observatoří. Pak mu zavolal kolega z Itálie, že data z LIGA jsou velmi zvláštní. Signál byl mnohem silnější, než by měl být. Drago prohlédl příchozí data a nevěřil, že jsou skutečná. Vypadalo to spíše na technickou záležitost. Někdy obsluha LIGA  takto testuje své zařízení. Říká se tomu injekce, kdy se signál uměle zesílí. O použití injekcí vědělo jen pár lidí, takže se to k běžným pracovníkům ani nedoneslo. Takže se to zprvu jevilo jako klasická injekce.

Pohled z výšky na zařízení laboratoř LIGO v Hanfordu.

Jenže injekce to být nemohla. Inženýři v Kalifornském institutu pro technologie v Pasadeně, kde bylo LIGO, ze kterého přišla ona data, systém na přidávání injekcí odstavili kvůli údržbě. Drago ověřoval u nadřízených, zda nedošlo k použití injekce, a dostal odpověď, že injekci nikdo ten den neprováděl. Pak ověřoval u pracovníků přímo v observatoři, zda si nevšimli nějakého zvláštního chování nebo technického problému. Dostalo se mu odpovědi, že vše probíhá zcela v normálu.

To vše proběhlo zhruba hodinu poté, co obdržel první mail od italského kolegy. Drago nakonec poslal do celé sítě LIGO dotaz, zda někdo neprovedl injekci nebo jiný zásah do systému. Po několika dnech ověřování přišly ode všech záporné odpovědi. Nikdo se signálem nemanipuloval.

Technik v LIGO provádí velkou optickou kontrolu. Dvojice detektorů, systém dvou identických detektorů, je konstruována  tak, aby detekovala neuvěřitelně malé vibrace z průchodu gravitačních vln.

To už ovšem všichni v síti LIGO věděli, že přišel silný neznámý signál. Nastalo další mnohonásobné ověřování dat. 5. října ale bylo jasné, že signál je autentický. Nejde o chybu ani injekci. Přišel z vesmíru.

Hlavní starostí bylo udržet vše v tajnosti. Vedoucí pracovníci nechtěli vydávat žádné předčasné prohlášení. Všichni měli nařízeno mlčet. Nebylo by větší ostudy než po bombastickém ohlášení objevu přijít s omluvou, že se vědci spletli. Přesto začaly informace unikat a novináři se dotazovali, co se to v LIGO děje. Na vědce byl vyvíjen velký tlak, ale nikdo informaci o gravitačních vlnách nepotvrdil. Nakonec až v únoru přišlo oficiální potvrzení největšího objevu v dějinách fyziky za poslední desetiletí. Zachytili jsme gravitační vlny! Drago mohl zavolat konečně manželce: "Hele, byl jsem první, kdo je uviděl!"

 

user-avatar

Tomáš Chalupa

18. 02. 2016 | 15:00

Zavří­t reklamu