Kirsten Dunst jako Marie-Antoinetta a Jason Schwartzman v roli Ludvíka XVI. ve filmu Marie Antoinetta (2006).

Kirsten Dunst jako Marie-Antoinetta a Jason Schwartzman v roli Ludvíka XVI. ve filmu Marie Antoinetta (2006). | zdroj: kino.de


Marie Antoinetta zahýbala francouzskému králi a následníka trůnu počala se Švédem!

TÉMATA: francie | marie antoinette | francouzská monarchie

user-avatar

Blondie

16. 05. 2018 | 12:00

Marie Antoinetta – poslední dcera rakouské císařovny Marie Terezie a poslední francouzská královna – čelí více než 220 let od své smrti pod gilotinou dalšímu skandálu. Britská historička Evelyn Farrová odhalila, že „necudná Rakušanka“, jak ji Francouzi už za jejího života označovali, udržovala 30 let trvající milostnou romanci se švédským hrabětem Axelem von Fersenem. A nezůstalo jen u dopisů!

Britská historička Evelyn Farrová tvrdí, že Marie Antoinetta měla se švédským hrabětem dvě děti – nejmladší dceru Sophii, která se narodila s těžkou tělesnou vadou a v 11 měsících zemřela, a následníka francouzského trůnu Ludvíka Karla, jenž byl francouzskými revolucionáři až do své předčasné smrti ve věku deseti let izolován v cele. Svá tvrzení opírá o korespondenci a historické dokumenty, které vypátrala v archivech ve Francii, Švédsku a Velké Británii.

„Je to poprvé, co bude zveřejněn celý rozměr jejich vztahu,“ sdělila Evelyn Farrová pro Daily Mail. Podle ní bylo mnoho inkriminovaných dopisů zničeno nebo upraveno, ale řada průkazných důkazů se přesto zachovala. V kompletní, necenzurované podobě poprvé vyjdou letos v březnu v její knize nazvané I Love You Madly - Marie Antoinette: The Secret Letters (Šíleně tě miluju: Tajné dopisy Marie Antoinetty).

Marie Antoinetta oplývala krásou a líbila se mnoha mužům, poddaný lid ji ovšem neměl rád.

Usvědčit Marii Antoinettu z nevěry bylo pro britskou historičku úkolem hodným detektiva. Svůj vztah francouzská královna držela v nejvyšší tajnosti, ať už psala své dopisy neviditelným inkoustem, používala různé šifry a tajná razítka nebo využívala důvěryhodných přátel coby prostředníků. Jak už to ale v životě chodí, nic se nakonec neutají; Farrová prolomila všechny kódy a "bezpečnostní opatření" a navíc zjistila, že i někteří z královniných přátel si ve svých dopisech „pustili pusu na špacír“.

„Z toho, co vévoda z Dorchesteru naznačil vévodkyni z Devonshire, je celkem zřejmé, že Sophie byla dítětem Fersena,“ uvedla historička. Fersenův přítel Quintin Craufurd zase v dopise adresovaném britskému premiérovi Williamu Pittovi a sekretáři pro zahraniční záležitosti lordu Grenvillovi píše: „Tento džentlmen byl plukovníkem švédského království; byl největším oblíbencem  její výsosti a obecně je považován za otce nynějšího dauphina.“

Švédský hrabě Axel von Fersen, tajný milenec Marie Antoinetty

Podle Evelyn Farrové se mnoho francouzských vědců stále zdráhá uznat, že Marie Antoinetta a Axel von Fersen byli víc než dobrými přáteli. Doufá, že její kniha jednou pro vždy ukončí veškeré pochybnosti. „Šíleně tě miluju je velmi silná věta – tohle neříkáte dobrému příteli. Jde o skutečné vyznání, které prozrazuje, že měli mezi sebou fyzický vztah, že byli milenci,“ argumentuje. Připouští, že pro Francouze snažící se očistit pošramocenou pověst poslední francouzské královny to nebude příjemné poznání. Farrová však nachází pro Marii Antoinettu plné pochopení.

Citové útrapy si Marie Antoinetta vynahrazovala obrovskou zálibou v drahých šatech, špercích, pořádání nákladných plesů i v hazardních hrách. Kvůli tomu bývá často neprávem označována za hlavního viníka bankrotu státní pokladny.

„Byla ženou, která se ocitla v nemožné situaci, ve 14 letech ji provdali, ale ona se zamilovala do někoho jiného,“ vysvětluje. „Neměla zástupy milenců – měla jednoho muže, kterého milovala po celé své manželství, jen nebyl jejím manželem,“ dodala. Podle Farrové se dvojice poprvé potkala kolem roku 1774, když byli ještě teenageři. „Bylo to náhlé a vzájemné vzplanutí citů, byli extrémně do sebe zamilovaní,“ podotýká. Jejich oboustraný vášnivý vztah jim vydržel až do královniny smrti v roce 1793, kdy byla z rozhodnutí revolučního tribunálu sťata gilotinou. 

Marie Antoinetta (1755 – 1793) byla dcerou Františka I. Štěpána Lotrinského a Marie Terezie, sestra Josefa II. a Leopolda II.. Její sňatek s Ludvíkem XVI. měl upevnit nepopulární spojenectví Francie s Rakouskem. Marie Antoinetta si však nedokázala získat podporu ani mezi francouzskou šlechtou, ani u širších vrstev. Svou martnotratností a nezřízenou zábavou přispěla k Velké francouzské revoluci v roce 1789. Popravena byla gilotinou devět měsíců po svém manželovi. Její poslední slova adresovaná katu, jemuž na popravišti podala svůj kapesníček, zněla: „Otřete mi tu gilotinu, ať mi nezamaže límeček.“  

user-avatar

Blondie

16. 05. 2018 | 12:00

Zavří­t reklamu