válkaČeskoslovenskoobjevy

Marie Antoinetta údajně neřekla větu, za kterou ji poddaní nenáviděli

Marie Antoinetta údajně neřekla větu, za kterou ji poddaní nenáviděli
Zdroj: Wikimedia Commons
+ 3 fotky+ 4 fotky

„Ať jedí koláče“. Slavná věta, kterou měla pronést francouzská královna Marie Antoinetta, když ji informovali, že lidé v Paříži se bouří, protože nemají chleba. Nic necharakterizovalo odtrženost královské rodiny od starostí běžných lidí více než tato věta. Jenže Marie Antoinetta ji podle nejnovějších poznatků prý vůbec neřekla.

Tomáš Chalupa 20. prosince 2020

Marie Antoinetta byla manželkou Ludvíka XVI., za jehož vlády došlo ve Francii k revoluci, která smetla vládnoucí rod a nahradila ho republikou. Ta se sice velmi rychle zvrhla v diktaturu, ale to je jiný příběh. Za Velkou francouzskou revolucí stála nenávist lidu k rozmařilému a nákladnému životu královského dvora. Lidé se měli špatně, sužovaly je existenční problémy, chudoba a hlad, zatímco ve Versailles se vesele hodovalo, pořádaly se bankety a plesy a královské sýpky přetékaly. Nejvíce lidé nenáviděli právě Marii Antoinettu, která byla původem Rakušanka a byla pro ně zosobněním přepychu a arogance královské moci. Věta „ať jedí koláče“ byla jedním z hnacích motorů revoluce a nebylo Pařížana, který by ji neznal.

Thumbnail # Marie Antoinetta zahýbala francouzskému králi a následníka trůnu počala se Švédem!
Mohlo by Vás zajímat:

Marie Antoinetta zahýbala francouzskému králi a následníka trůnu počala se Švédem!

Jak ale vyplývá z nového dokumentu Amazonu, královna tuto větu nikdy neřekla. Lucy Worsleyová v něm říká, že neexistuje ani jeden důkaz, že by kdy královna tuto větu pronesla. „Neexistují žádní svědci, žádné dokumenty, prostě nic,“ říká v dokumentu Worsleyová. Jak se tedy vůbec k takové větě dospělo? Podle Worsleyové si ji tehdy lidé v Paříži skutečně říkali, ale odkazovali na větu vyřčenou o sto let dříve manželkou Ludvíka XIV. Marií Terezií Španělskou, a ani to není úplně jisté. Poprvé byla tato věta zapsána 50 let po smrti Marie Terezie a byla jí připsána. „Byly to jen pomluvy, ani nebyly brány jako pravdivé,“ dodává Worsleyová. Ve skutečnosti to byli revolucionáři, kteří potřebovali vybudit co největší nenávist k panovnickému rodu, aby mohli provést revoluci. Hodilo se každé heslo, každá takováto věta, a tak se prostě odkudsi vynořila a revolucionáři ji velmi ochotně připsali právě Marii Antoinettě.

Z dnešního pohledu se to zdá být poněkud zbytečný spor, protože nic nemění na podstatě věci, že král i jeho dvůr si žili nad poměry, zatímco země strádala, ale v tehdejší době byla věta přitěžující okolností, která nakonec dovedla Marii Antoinettu i krále pod gilotinu. Tam by nepochybně skončili i bez této věty, ale zkrátka ji nemůžeme brát jako nějaký důkaz královniny povýšenosti.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu