válkaČeskoslovenskoobjevy

Mariánský sloup dodnes budí vášně. Proč jej Pražané postavili a pak zničili?

Mariánský sloup dodnes budí vášně. Proč jej Pražané postavili a pak zničili?
Zdroj: Internet

Od roku 1650 stával na Staroměstském náměstí v Praze sloup se sochou Panny Marie. Dnes na jeho místě najdete jen kamennou desku s nápisem ve čtyřech jazycích: „Zde stál a opět bude stát Mariánský sloup.“ Jenže právě proti tomu se část české společnosti bouří. Vášně tato stavba víří i po 96 letech, kdy se socha rozbila o dlažbu náměstí. Jedni ji považovali za cennou barokní památku, pro druhé znamenala symbol habsburské poroby.

Markéta Oderská 17. října 2014
Mariánský sloup na staré pohlednici

Mariánský sloup na staré pohlednici

Původně měl být Mariánský sloup vyjádřením díků a vděčnosti Panně Marii, která údajně zachránila Prahu před Švédy. Švédská vojska se před koncem třicetileté války pokusila naposledy dobýt Staré a Nové město pražské, a nutno dodat, že jim tenkrát na dálku fandil i Jan Ámos Komenský.

Staroměstské náměstí v 19. století

Staroměstské náměstí v 19. století

Mnohonásobné přesile se tehdy postavila skupina obránců složená z nevycvičených měšťanů, řemeslníků a studentů Karlovy univerzity. Když jim docházely síly, obraceli oči k nebi a prosili Pannu Marii o pomoc. Byl by zázrak, kdyby ubránili své město před mnohem silnějším nepřítelem. Jenže ten zázrak se opravdu stal a Pražané slíbili, že za to bohorodičce postaví na Staroměstském rynku sloup s její sochou.

Takto vypadalo Staroměstské náměstí, když kromě Mariánského sloupu na něm stávala i vojenská strážnice.

Takto vypadalo Staroměstské náměstí, když kromě Mariánského sloupu na něm stávala i vojenská strážnice.

Základní kámen byl položen 26. dubna 1650 a během pěti měsíců byla stavba hotova. Byl to v pořadí teprve čtvrtý mariánský sloup v Evropě. Byl vytvořen z českého hrubozrnného pískovce, dovezeného ze žehrovického lomu, který už neexistuje. Socha Panny Marie v nadživotní velikosti byla dílem barokního sochaře Jana Jiřího Bendla a byla pozlacená. Uvnitř sousoší andělů byl také umístěn vzácný deskový obraz Panny Marie Rynecké od neznámého malíře ze 14. století.

Mariánský sloup na Staroměstském náměstí se stal nejen místem modliteb a poutí, ale i součástí denního života Pražanů. Lidé tu zapalovali svíčky, kladli k němu květiny, odpočívali na jeho schodech. Sloužil také jako ukazatel času. Když se stín sloupu kryl takzvaným s pražským poledníkem, vyznačeným na dlažbě, bylo pravé poledne.

Shromážděný dav na Staroměstském náměstí 3. 11. 1918

Shromážděný dav na Staroměstském náměstí 3. 11. 1918

Zároveň však sloup lidi provokoval. Panna Marie totiž šlapala po hlavě ďábla v podobě draka s křídly draka, jenž měl prý představovat poražené protestanty, a kacíře přemáhali také andělé na bočních pilířích. V očích mnoha Čechů tak Panna Marie Vítězná zosobňovala vítězství Habsburků nad kacířskými Čechy. Už koncem 19. století se proto Češi chystali na Staroměstském náměstí postavit jako protiváhu Husův pomník. Ten s Mariánským sloupem sdílel prostor náměstí jen tři roky. Do osudného 3. listopadu 1918, kdy se žižkovští Pepíci rozhodli sloup strhnout.

Sloup strhli hlavně obyvatelé tehdy ještě samostatného města Žižkova.

Sloup strhli hlavně obyvatelé tehdy ještě samostatného města Žižkova.

Akci tenkrát vedl žižkovský anarchista Franta Sauer za podpory sociálních demokratů a národně socialistické strany. Zúčastnili se jí převážně obyvatelé Žižkova, mezi nimi například i slavný český básník a pozdější nositel Nobelovy ceny Jaroslav Seifert. Žižkov tehdy ještě nebyl součástí Prahy, ale samostatným městem. Tím pádem sloup nezničili Pražané! Někteří z nich, zejména ti z centra města, s touto akcí naopak nesouhlasili.

Socha Panny Marie padla z výšky téměř 14 metrů.

Socha Panny Marie padla z výšky téměř 14 metrů.

Samotný akt probíhal poměrně dramaticky. Když se někteří snažili stržení sloupu zabránit, jako třeba hrabě Václav Kounic, který na náměstí přijel autem, rozvášněný dav je tloukl holemi. Jedna žena si dokonce klekla na místo, kam měl sloup dopadnout a v posledním okamžiku s hrůzou a pláčem utekla.

Torzo sloupu

Torzo sloupu

Napoprvé lano uvázané na dříku sloupu prasklo a lidé, kteří za něj tahali, tak upadli. Museli pak lano přivázat výše. (Později se objevily nepravdivé fámy, že smyčku kolem sochy uvázala Milada Horáková.) Lano pak střídavě napínali a povolovali, až se sloup rozkýval. Socha Panny Marie padla na záda a roztříštila se na sedm velkých kusů. Jak F. Sauer později napsal, její hlava odletěla „jako uťatá“. Ničení mělo ještě pokračovat shozením sousoší do Vltavy, tomu však zabránili přivolaní vojáci a místní obyvatelé.

Hlava Panny Marie se po pádu oddělila od zbytku sochy a je dnes umístěna v Lapidáriu Národního muzea.

Hlava Panny Marie se po pádu oddělila od zbytku sochy a je dnes umístěna v Lapidáriu Národního muzea.

Národní výbor nově vzniklé republiky se od incidentu distancoval a konstatoval, že bylo zničeno vynikající umělecké dílo. Ani Sauer ani nikdo další však nebyl nikdy obviněn z trestné činnosti. Akci velmi ostře odsoudil sochař Josef Václav Myslbek. Malířka Zdeňka Braunerová dokonce položila ke zničenému sloupu věnec, na kterém bylo napsáno: „Plným jménem protestuji. Zdeňka Braunerová.“

Repliku sochy Panny Marie s gloriolou 12 hvězd vytvořil sochař Petr Váňa.

Repliku sochy Panny Marie s gloriolou 12 hvězd vytvořil sochař Petr Váňa.

Už dvě desetileté usilují o návrat památky členové Společnosti pro obnovu mariánského sloupu. Na jeho přesné replice pracuje 15 let zcela zdarma akademický sochař Petr Váňa. Kopie sochy je hotova už od roku 2003 a stojí za Týnským chrámem. Proti obnovení sloupu se ovšem zvedly protesty. Odpůrci tvrdí, že je to stejně nesmyslné a urážlivé jako obnovit Stalinův pomník nebo vyvěsit vlajky s hákovými kříži. Podle nich jsou to všechno připomínky potupy českého národa.

Takhle by dnes vypadalo Staroměstské náměstí s Mariánským sloupem.

Takhle by dnes vypadalo Staroměstské náměstí s Mariánským sloupem.

Ani historici a památkáři nejsou v této věci jednotní a někteří tyto snahy kritizují i z urbanistického a estetického hlediska. „Vedle Husa, kterého už asi nikdo neodstraní, bude sloup vlastně překážet a náměstí bude přeplněné,“ prohlásil například historik Vít Vlnas.

V listopadu 1993 byla do dlažby Staroměstského náměstí zapuštěna kamenná deska, kde kdysi stával a bude možná i znovu stát Mariánský sloup.

V listopadu 1993 byla do dlažby Staroměstského náměstí zapuštěna kamenná deska, kde kdysi stával a bude možná i znovu stát Mariánský sloup.

O tom, zda bude Mariánský sloup obnoven, rozhodne již nové vedení Prahy vzešlé z nedávných voleb. Teď se čeká, jak dopadne archeologický průzkum v místě, kde jsou ukryty základy původního sloupu. Ten má zjistit, zda domnělý podstavec bude schopen objemný sloup nést.

Další články

Zavří­t reklamu