Malá Chuchle, Mariánský pramen, kaple

Malá Chuchle, Mariánský pramen, kaple | zdroj: wikicommons


Mariánský pramen v Malé Chuchli prý zázračně uzdravoval

TÉMATA: praha | studánky | zázraky | uzdravení

user-avatar

Václav Pokorný

3. 06. 2018 | 09:00

Svérázným koutem pražské Malé Chuchle je okolí Čertovy strouhy. Z krasové stráně tu vyvěrá zázračný Mariánský pramen. Polský šlechtic, který se jeho vodou vyléčil, nechal na paměť této události v roce 1729 vystavět na návrší nad Chuchlí výstavný poutní kostel. Je zasvěcen svatému Janu Nepomuckému, který touto cestou chodíval do Zbraslavi. Vodu ze zázračného Mariánského pramene si prý nechala posílat i císařovna Marie Terezie.

V kopcích nad Malou Chuchlí se v rozsáhlém dubovém a habrovém háji skrývá Mariánský pramen – takzvaná zázračná studánka, dříve zdobená reliéfem Zbraslavské madony.

K této proslavené studánce odedávna putovali lidé a u mnoha z nich došlo k náhlým nečekaným vyléčením. Údajně tato voda vyplavovala z těla toxiny, jedy, těžké kovy a hojila oční záněty.

Pozitivní vliv pramenu a jeho okolí na nemocné byl opravdu zřejmý, neboť podle zápisu ve Zbraslavské kronice nechal polský šlechtic, vyléčený zázračnou mariánskou vodou, vystavět na návrší nad Chuchlí, při bývalé cestě z Pražského hradu do Zbraslavského kláštera, poutní kostel.

Podle pověsti tudy chodíval i svatý Jan Nepomucký do Zbraslavi, proto byl kostelík zasvěcen tomuto světci. 

V roce 1774 pramen svedli až k mariánskému baroknímu kostelu a na přelomu 18. a 19. století zde byly založeny lázně. Dr. Jan Antonín Josef Scrínci v roce 1760 označil vodu z místního pramene za výjimečně léčivou a dr. Fuchs zde nechal vystavět lázeňskou budovu. Vodu z pramene si prý nechala dovážet také císařovna Marie Terezie.

Vydatný Mariánský pramen zásoboval až do roku 1984 Malou Chuchli pitnou vodou a je považován za jeden z nejvýznamnějších v Českém krasu. V roce 1986 se stal součástí pozorovací sítě podzemních vod Českého hydrometeorologického ústavu.

A jak hodnotí kvalitu pramene dnešní hydrologové? Podle jejich rozborů je podzemní voda "vápenato- hořečnato- uhličitano-síranového typu se slabě alkalickým pH a zvýšenou mineralizací. Voda je přesycena kalcitem, který se sráží ve formě travertinu a vytváří typické inkrustace v korytě potoka. Kvalita vody jeví známky antropogenního znečištění. Obsahy dusičnanů a chloridů jsou dlouhodobě vyšší, než připouští vyhláška o pitné vodě."

 

user-avatar

Václav Pokorný

3. 06. 2018 | 09:00

Zavří­t reklamu