Co lidé pokáceli, musí jiní lidé opět zasadit, aby zabránili ekologické katastrofě.

Co lidé pokáceli, musí jiní lidé opět zasadit, aby zabránili ekologické katastrofě. | zdroj: boredpanda.com


Manželé oživili zničený les. Za 20 let vysázeli miliony stromů

TÉMATA: příroda | ekologie | les | stromy | klima

user-avatar

Simona Knotková

4. 05. 2019 | 09:00

V roce 1994 se brazilský fotograf Sebastião Salgado vracel z Rwandy, kde dokumentoval genocidu. Událost ho emocionálně poznamenala, a mnoho radosti pro něj bohužel neskýtal ani návrat domů. Salgado tehdy přebíral rodinnou půdu ve státě Minas Gerais, která, jak záhy zjistil, byla úplně zničená.

Když byl Sebastião Salgado dítětem, příroda jejich rodinného pozemku mu připomínala tropický ráj. O desítky let později na místě našel pokácené stromy a veškerá fauna byla pryč.

"Země byla nemocná stejně jako já po návratu z Rwandy, všechno bylo zničené. Jenom 0,5 % povrchu pokrývaly stromy," vzpomíná cenami ověnčený fotograf na začátek 90. let.

Jeho manželka Lélia však nepropadla skepsi a navrhla, že by mohli poničený kus přírody znovu oživit. Tak vznikla organizace Instituto Terra, která za dobu svého působení vysadila už více než dva miliony stromů. Krátce po zahájení prací se na místo začal také znovu vracet život. Podle dosavadních výsledků se do krajiny přetvářené organizací vrátilo kolem 172 druhů ptáků, 33 druhů savců, 15 druhů ještěrů a 15 druhů obojživelníků. Z rostlinného hlediska je kus krajiny v Minas Gerais poté bohatší o 293 druhů, které z místa vymizely.

"Jak se začala krajina znovu zelenat, znovu jsem se zrodil i já. Byl to nejpodstatnější moment mého života," říká Salgado.

Je názoru, že v čase ekologické krize je vysazování stromů klíčové. Musí se však řídit určitými zákonitostmi, aby bylo co nejvíce k užitku danému ekosystému.

"Možná máme řešení. Nic jiného nedokáže v takové míře přeměňovat oxid uhličitý v kyslík jako strom. Musíme tedy znovu vysazovat lesy, a to s původními stromy pro danou oblast, aby se na místo navrátili hadi a termiti. Do lesu s nepůvodními stromy se živočichové nevrátí a zůstane tichý. Musíme naslouchat slovům domorodých obyvatel. Příroda je Země a jsou to také další živé bytosti. Pokud se duchem znovu nenavrátíme k naší planetě, obávám se, že budeme ohroženi," sdělil na pařížské konferenci o klimatických změnách před čtyřmi lety.

Na proměnu zpustošeného lesa v zelenou krajinu plnou života se můžete podívat v naší galerii.

user-avatar

Simona Knotková

4. 05. 2019 | 09:00

Zavří­t reklamu