Magnetické pole Země slábne více, než se čekalo.

Magnetické pole Země slábne více, než se čekalo. | zdroj: mysteriousuniverse.org


Magnetické pole země slábne a nikdo neví proč

TÉMATA: země | vesmír | záhady | magnetické pole

user-avatar

Tomáš Chalupa

17. 06. 2016 | 16:00

Evropská vesmírná agentura zveřejnila data, podle kterých zemské magnetické pole slábne více, než se původně myslelo.

Podle nejnovějších měření slábne pole o pět procent za rok. To je desetkrát více, než jaké byly původní předpoklady. Z dat vyplývá, že pole neslábne rovnoměrně. Nad Severní Amerikou je to o 3,5 procent, zatímco nad Asií o 2 procenta zesílilo a nejmenší síla pole je nad jižním Atlantikem.

"Získaná data nám umožňují mapovat zemské magnetické pole nejen na povrchu, ale dokonce i do hloubky zemského jádra. Nečekaně jsme nalezli několik změn v magnetickém poli, které mohou souviset s prouděním tekutých kovů v jádru," říká Chris Finlay z Evropské vesmírné agentury. 

Efekt, jaký by přineslo výrazné oslabení magnetického pole nebo dokonce jeho přepólování, byl mnohokrát popisován. Jde o vyřazení elektrických systémů na Zemi v důsledku silných geomagnetických bouří. Magnetické pole nás chrání také před dopadem částic a záření z vesmíru. 

user-avatar

Tomáš Chalupa

17. 06. 2016 | 16:00

Zavří­t reklamu